Nästa år firar Berland Tak 50 år. De startade 1967 som ett renodlat takföretag. Under en period utökade man sedan verksamheten till att även innefatta golvläggning, fasad-produkter och uthyrning av maskiner.

”Dessa delar sålde vi i mitten av 1990-talet. Orsaken var att våra hjärtan klappar för att jobba med tak. Vi hade inte riktigt samma engagemang för det andra. Så numera är vi en renodlad takentreprenör, vilket passar oss utmärkt”, berättar Robert Löfdahl.

Berland Tak har 16 takmontörer som backas upp av tre medarbetare på kontoret. Den årliga omsättningen ligger runt 25 miljoner kronor och de täcker geografiskt in ett område cirka en timmes bilresa runt Linköping.

”Vårt geografiska område har med vår lönsamhet att göra. Genom att göra jobb inom en timmes ’radie’ hinner vi flytta takmontörerna från en plats till en annan under dagen. Det betyder att istället för att de ska sitta sysslolösa och vänta tills det exempelvis slutar regna, kan de istället packa ihop och åka vidare till en annan arbetsplats och fortsätta jobba där”, säger Robert Löfdahl.

Kvalitet hela vägen

Robert berättar att Berland Tak har en jämn fördelning mellan underhållsuppdrag och nyproduktion - och att de jobbar både mot privata uppdragsgivare som Riksbyggen och PEAB och kommunala aktörer som Lejonfastigheter och Stångåstaden.

”Vi har lång erfarenhet och välutbildade medarbetare. Det ger oss styrkan att kunna ta många olika typer av entreprenaduppdrag – och leverera kvalitet hela vägen. Vi kan agera underentreprenör eller ta ansvar för hela entreprenaden. Det sistnämna är viktigt. Man får gärna vända sig till oss direkt och på så vis kapa flera led i kedjan.

Ett konkret bevis på vår kompetens är vår TIB-auktorisation. För många av våra kunder är den ett garanti för att vi kan leverera på den nivå som de efterfrågar. I kraven för att erhålla auktorisationen ingår ju exempelvis att hälften av företagets takmontörer ska ha genomgått TIBs montörsutbildning. På Berland Tak har vi som mål att alla våra montörer ska ha gått utbildningen – vi är inte riktigt där än, men på god väg”, säger Robert Löfdahl.

Han understryker att TIB-auktorisationen är värdefull för hela tak- och tätskiktsbranschen och hoppas att man kommer till ett läge där allt fler kunderna specifikt efterfrågar den.

”Här i Östergötland finns flera TIB-auktoriserade takentreprenörer och det är bra. Det betyder att potentiella uppdragsgivare inte behöver gå utanför regionen för att köpa taktjänster av hög kvalitet.”

Viktigt att lyfta blicken emellanåt

I anslutning till våra frågor kring erfarenhet, kompetens och TIB-auktorisation, nämner Robert också vikten av att lyfta blicken emellanåt för att se var man som takentreprenör befinner sig.

”Det går inte att bara jobba på och hoppas på det bästa. Man måste även arbeta strategiskt. Vi har exempelvis gjort en noggrann analys av konkurrensen inom vårt geografiska område. Jag tänker inte avslöja den i detalj, men vi har en god uppfattning om den lokala situationen. Vi vet var vi står jämfört med konkurrenterna och hur marknaden ser ut. Tack vare detta vet vi vilket fokus vi ska ha och hur vi ska planera framåt när det gäller resurser och kompetensutveckling”, säger Robert Löfdahl.

Strävar efter att bli mer digitala

Sveriges takentreprenörer har de senaste åren fått alltmer dokumentation att hantera kring varje projekt. För att klara av detta finns en rad moderna hjälpmedel och vi frågar Robert hur digitala de är inom Berland Tak.

”Vi är inte riktigt så digitala som jag skulle vilja. Men vi har kommit en bra bit på väg. Dock är det fortfarande lite för mycket ’papper ut och papper in’. Jag hoppas att en stor del av våra önskemål om att kunna sköta mer dokumentation digitalt ska tillgodoses av det nya entreprenadprogrammet – som TIB med flera ligger bakom – och som har en planerad lansering i början av 2017.

Det jag önskar är att kunna fördela ut arbetsordrar till våra takmontörer i en surfplatta. Och att de via surfplattan kan sköta egenkontroller, föra jobbdagbok, dokumentera heta arbeten osv. Och jag vill att all data ska hamna i ett centralt affärssystem på en server där den är enkel att få tillgång till. Kort sagt en lösning som effektiviserar vårt administrativa arbete och som även gör det lättare att förse våra kunder med relevant information”, säger Robert Löfdahl.

Goda tider efter några bistra år

Vi frågar Robert hur affärerna går för Berland Tak och han säger att det ser mycket positivt ut efter att de haft några bistra år bakom sig.

”Under ett par år fram till för drygt ett år sedan hade vi en lägre orderingång. Det vände förra året då vi satte rekord när det gäller antalet anbud som vi lämnade. I år har vi också haft väldigt mycket förfrågningar. Så vi gillar läget som är just nu.

Tittar vi dessutom på vår region här runt Linköping och Norrköping, ser prognosen ljus ut för minst tre fyra år framåt. Orsaken är bland annat att det råder bostadsbrist och därför byggs en stor mängd nya bostäder. Utöver det finns ett uppdämt behov av att rusta kommunala skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Även förfrågningar från lokala industrier har ökat den senaste tiden.

Läget är faktiskt så positivt att vi snart kan behöva ta steget och växa i storlek. Eller så ligger vi kvar där vi är, men förhoppningsvis med ökade marginaler. Oavsett är det ju angenäma ’problem’ att handskas med”, avslutar Robert Löfdahl.