LEDARE

Stabilt läge trots begynnande lågkonjunktur

Välkommen till ett nytt nummer av tidningen Tak & Tätskikt.

Som du kanske märker har det skett en del förändringar sedan förra numret. Från och med årsstämman i maj har jag tagit över posten som ordförande för Sveriges Takentreprenörer (läs mer i separat artikel). En annan nyhet är att vi har gått över till att göra tidningen helt i digital form här på vår hemsida.

Även om det är oroliga tider och vi är i början av en lågkonjunktur ser jag ändå inte någon anledning till överdriven oro. Visst, vi ser en något minskad orderingång från byggarna, men jag skulle ändå uppskatta att tätskiktsbranschen tuffar på i minst ett halvår framåt.

Tittar man specifikt på olika regioner så går norra Sverige som tåget. Längre söderut har det stannat upp lite mer. Samtidigt finns det stora planer på etablering av nya industrier i söder. Bland annat tack vare en svag krona som öppnar upp för mer export till utlandet.

Hela Sverige och särskilt de södra delarna har drabbats hårt av de höga elpriserna. För oss takentreprenörer har det inte bara inneburit ökade kostnader för våra lokaler och annat. Det har även drivit upp priserna på exempelvis isolering, som är väldigt energikrävande att tillverka. Min förhoppning är att priserna på el snart dämpas och stabiliserar sig på en mer rimlig nivå. Detsamma gäller räntan.

Sen hoppas jag att vi får ett avslut på kriget i Ukraina, främst för det ukrainska folkets skull. Men också för att det skulle gynna hela världsekonomin. Hela världen och särskilt Europa behöver andas ut och få tillbaka framtidstron.

I det här numret av tidningen bjuder vi som vanligt på att fullmatat innehåll. Du får bland annat möta takentreprenören som är med och bygger dagens moderna Stockholm. Miljön och klimatet är ju i ständigt fokus och utifrån det temat har vi en mycket intressant artikel om miljöbedömda tätskiktsmaterial. Från förra numret fortsätter vi artikelserien om takföretag som förvärvas och blir del av större koncerner. Och apropå konjunkturen så har vi gjort en snabb enkät som besvarats av sex takentreprenörer om hur de ser på läget just nu och framåt.

Med anledning av att jag är tilltänkt som ny ordförande för Sveriges Takentreprenörer från och med årsstämman 11 maj har vi även en artikel i detta nummer som presenterar mig lite närmare. Jag rekommenderar också att läsa artikeln med min företrädare, Jimmy Adlerberth, där han summerar sina åtta år på ordförandeposten.

Trevlig läsning & Glad Sommar!

Robert Löfdahl
Ordförande Sveriges Takentreprenörer

Fler artiklar från tak & tätskikt