Per Mattsson Striby berättar att han kom in i företaget 1998 direkt från utbildningen till byggnadsingenjör. Han började som projektledare och kalkylator och 2007 tog han över VD-rollen från sin far, som alltjämt är kvar som delägare, men enbart som en passiv sådan. Familjeföretaget blev sedan komplett när Per Mattsson Stribys bror Mats Mattsson anslöt sig som delägare. Mats Mattsson har en ledande roll med ansvar för bland annat personalfrågor, avtal med leverantörer och administrativa beslut.

– När min far startade Årsta Tak var det bara han i firman, säger Per Mattsson Striby. Sen tog han in några vänner vartefter uppdragen blev fler och verksamheten växte.

Historiskt sett har Årsta Tak alltid satsat på att erbjuda hög service mot sina uppdragsgivare.

– Strategin har varit att utvecklas i takt med ökade krav och behov från våra kunder. I praktiken har det inneburit att vi har anställt fler takmontörer i princip varje år sedan starten. Allt i syfte att ha kapacitet att kunna utföra våra uppdrag med så hög servicegrad som möjligt.

Idag har Årsta Tak 65 anställda, varav 57 takmontörer, av vilka ett mindre antal är inhyrda underentreprenörer. På de två kontoren i Stockholm och Uppsala arbetar åtta personer med projektledning och administration. Man har även ett eget lager i Uppsala.

– Vi har nittio procent av våra uppdrag inom nyproduktion och de fördelar sig ganska jämnt mellan Stockholm och Uppsala samt en mindre del kring Västerås-området.

Många nya förfrågningar

När vi pratar med Per Mattsson Striby är det högt tempo i verksamheten och mycket på gång.

–Alla har fullt upp, antingen här på kontoret med befintliga uppdrag och planering av nya jobb eller så är våra ­medarbetare ute och träffar beställare eller andra nyckelpersoner.

Han berättar att trycket är extremt högt just nu när det gäller nya förfrågningar.

– Normalt sett har vi runt sju, åtta förfrågningar på gång samtidigt. Nu har vi mellan tjugo och trettio.

Den stora efterfrågan på Årsta Taks tjänster ställer stora krav på deras förmåga att prioritera kring hur man formulerar sina anbud och planerar projekten.

– Redan när vi ska räkna på olika förfrågningar brukar vi försöka prioritera de uppdrag där vi vet säkert att beställaren har jobbet, det vill säga de projekt som vi är säkra på blir av.

Han nämner att det under senaste åren dykt upp byggare som inte alltid har erfarenheten, kunnandet eller den ekonomiska stabiliteten för att tryggt driva sin verksamhet vidare på sikt.

– De har kanske haft sitt företag i ett par år och kommer med en förfrågan kring ett projekt på ett par miljoner. Och det är det enda projektet som de har. Vilket gör att de blir väldigt sårbara. Funkar inte det projektet är risken stor att de försvinner.

Per Mattsson Striby jämför med exempelvis stora bygg­företag som NCC och andra som har tusentals jobb på gång samtidigt.

– Då är det inte alls lika sårbart om ett projekt inte funkar. De står stadigt i alla fall och det är tryggare för oss som underleverantör.

Han säger att det kan vara stressigt med så många förfrågningar på en gång, men framhåller att det är en positiv stress, samtidigt som det ställer höga krav på förmågan att hålla ordning på all dokumentation.

– Förr fick vi oftast ett kuvert eller en rulle med fysiska ritningar och andra dokument som enbart visade vår del av uppdraget. Idag får vi allting digitalt där hela projektet är ­inkluderat och får själva leta fram de delar som vi ska göra. Det tar mer tid och kräver att vi är väldigt noga så att vi ­verkligen har koll på det som kontraktet säger att vi ska uppfylla.

För att göra rätt och upprätthålla den höga servicen mot beställarna är det lagarbete som gäller.

– Säg att jag exempelvis får en förfrågan på mitt bord och att vår produktionschef Johan Persson har tidigare erfarenhet av den typen av uppdrag. Då kan jag ta hjälp av honom att räkna på jobbet. På så vis blir vi mer effektiva och undviker att uppfinna hjulet varje gång.

Nyproduktion ställer högre krav

Att Årsta Tak nästan bara arbetar med nyproduktion är extra krävande.

– Projekt inom nyproduktion ställer tio gånger högre krav på våra projektledare ifråga om planering, dokumentation och administration. De måste alltid ha exakt koll på vad som ska göras och när och hur det ska göras.

Enligt Per Mattsson Striby innebär fokuset på nyproduktion även att de måste vara mycket mer lösningsorienterade.

– Nyproduktion ställer högre krav på att vi är flexibla och snabba på att lösa problem vartefter de uppstår.

Han berättar också att man inom Årsta tak har en kvalitets­ansvarig som ihop med projektledarna stöttar takmon­törerna i en strävan att alla ska arbeta på samma sätt och att samtliga jobb ska se likadana ut.

– Det handlar om att alla projekt ska ha samma utförande och därmed hålla lika hög kvalitet.

För att säkra kvaliteten och servicegraden ytterligare har Årsta Tak nyligen köpt in Entrea - det nya digitala verksamhetssystemet som utvecklats av TIB Takentreprenörerna ihop med en grupp takentreprenörer.

– Vi har inte riktigt börjat med Entrea eftersom vi inte hunnit lägga in alla uppgifter som krävs. Men vi längtar efter att köra igång. Entrea erbjuder en mycket trevligare och proffsigare miljö att arbeta i jämfört med vår nuvarande digitala lösning. Och vi har stora förhoppningar att systemet ska hjälpa oss att bli ännu effektivare.

Vi kommer in på problemet som många takentreprenörer har just nu - svårigheten att rekrytera nya medarbetare.

– Inom Årsta Tak skulle vi behöva tio nya takmontörer omgående. Helst vill vi förstås ha fullfjädrade yrkes­människor. Men vi får tyvärr inte tag i erfarna talanger i den utsträckning vi skulle önska. Och att ta in lärlingar för att täcka behovet är svårt eftersom det dröjer flera år innan de är tillräckligt självgående för att kunna ta ansvar fullt ut.

Pandemin orsakar sena leveranser

På frågan hur Årsta Tak upplevt pandemin svarar Per Mattsson Striby att det var lite nervöst bland uppdragsgivarna i början då vissa projekt pausades, men att de ganska snabbt kom igång igen.

– Vi har varit väldigt noga med att följa alla restriktioner, både på våra kontor och ute på olika byggarbetsplatser. Vi har hållit avstånd, tvättat händerna och uppmanat våra medarbetare att stanna hemma vid minsta sjuksymptom.

Per Mattsson Striby framhåller att deras uppdragsgivare skött sig exemplariskt när det gäller att minimera smittrisken under pandemin.

– På vissa byggen har man till och med använt värmekameror med inbyggd termometer för att kolla folk när de passerat in till arbetsplatsen.

Pandemin har dock inte varit helt utan svårigheter.

– Det stora problemet i dagsläget är leveranstider på exempelvis takisolering i form av stenull. Nu kan vi få vänta femton till tjugo veckor längre än normalt. Det ställer förstås till det för oss som är vana att kunna köra igång ett nytt projekt på bara ett par veckor.

Han nämner också att priserna på material har skjutit i höjden, vilket orsakar problem när man redan kommit överens om ett pris för materialet sedan länge.

– Vi har därför tvingats börja skriva in reservationer kring detta i våra anbud där vi förbehåller oss rätten att höja priset på grund av rådande situationen med materialbrist.

Utmanande projekt i Stockholm

Som avslutning frågar vi om Årsta Tak varit involverade i något spännande projekt nyligen.

– Vi har lagt femtusen kvadratmeter isolering, tätskikt och sedumtak på den nya Life City-byggnaden i Solna i Stockholm. En byggnad som totalt rymmer 31 900 kvadratmeter lokal­ytor och som är miljöcertifierad enligt Breeam.

Per Mattsson Striby berättar att Life City ingår i den nya Hagastadens Life Science-kluster vid Karolinska sjukhuset med närmare 50 000 arbetsplatser. Här blir det lokaler för ­företagande och forskning ihop med bostäder och service samt ett stort utbud inom mat och kultur. Genom området passerar cirka 200 000 människor varje dag eller 73 miljoner årligen.

– Den här typen av projekt inom nyproduktion medför alltid extra utmaningar. Särskilt när byggnaden ligger i de centrala delarna av huvudstaden, där man inte får köra tunga fordon närsomhelst på dygnet. Därför kunde vi bara få leverans av material vissa tider.

Dessutom var kranen som skulle lyfta materialet upp på taket bara tillgänglig vissa klockslag.

För att lösa detta och hålla tidplanen säger Per Mattsson Striby att deras takmontörer fick jobba kvällar och nätter.

– Vi fick köra just in time-leveranser där materialet var tvunget att anlända på exakta klockslag för att sedan bli lyft upp på taket. Det var lite klurigt, men samtidigt en rolig utmaning att få logistiken att fungera friktionsfritt.