Sveriges Takentreprenörers styrelse består av följande personer:

Ordförande
Jimmy Adlerberth, Icopal Entreprenad AB, Malmö

Ledamöter
Johnny Persson, Icopal Entreprenad AB, Malmö
Margareta Hansson, Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB
Mats Kias, Hagmans Tak Mitt AB, Karlskoga
Robert Löfdahl, Berland Tak AB, Linköping
Tomas Patomella, Patomella Tak AB, Luleå

Suppleanter
Dan Berglund, Solsta Tak AB, Karlstad
Nils Jansson, Takrekond AB, Växjö