LEDARE

Stabilt läge trots
begynnande lågkonjunktur

Välkommen till ett nytt nummer av tidningen Tak & Tätskikt.

Som du kanske märker har det skett en del förändringar sedan förra numret. Från och med årsstämman i maj har jag tagit över posten som ordförande för Sveriges Takentreprenörer (läs mer i separat artikel). En annan nyhet är att vi har gått över till att göra tidningen helt i digital form här på vår hemsida.

Läs hela artikeln

 

Europeisk provningsstandard för klistrade tätskiktssystem

Europeisk provningsstandard för klistrade tätskiktssystem

Tack vare Europas första provningsstandard för klistrade tätskiktssystem slipper de som väljer att helt eller delvis klistra fast tätskiktet på taket sväva i ovisshet om den vindlastberäkning de gör är korrekt.  
Vill du överpröva en upphandling? Glöm inte att fråga först!

Vill du överpröva en upphandling? Glöm inte att fråga först!

I dessa bistra ekonomiska tider med ett minskande antal byggprojekt blir avtalen med offentliga beställare allt mer intressanta. Detta då sådana avtal, och särskilt ramavtal, kan trygga sysselsättningen för takentreprenörer under en längre period.
Snabbhet och ett helhetsgrepp om projekten gör Tekniska Taks kunder extra nöjda

Snabbhet och ett helhetsgrepp om projekten gör Tekniska Taks kunder extra nöjda

I Luleå finns anrika Tekniska Tak & Fasadelement, ett framgångsrikt tredje generationens familjeföretag som erbjuder sina kunder en hög servicenivå bland annat tack vare ett väl fungerande helhetskoncept.
Drivkraften att skapa Teqt Group kommer inifrån takbranschen

Drivkraften att skapa Teqt Group kommer inifrån takbranschen

I förra numret av Tak & Tätskikt inledde vi en artikelserie om hur takbranschen förändras när enskilda takföretag går upp i större koncerner. Nu fortsätter vi detta tema genom att prata med Teqt Groups VD Stefan Lind.
Wicote Entreprenad blev partnerbolag inom Teqt Group vilket gav nystart efter 40 år i takbranschen

Wicote Entreprenad blev partnerbolag inom Teqt Group vilket gav nystart efter 40 år i takbranschen

Efter 40 år i takbranschen kan det ligga nära till hands att tro att Carl-Gunnar Wiktorsson skulle börja tänka på att trappa ner. Istället är det tvärtom. Efter att Wicote Entreprenad varit i familjen Wiktorssons ägo sedan mitten 1950-talet ingår företaget numera i nystartade Teqt Group.
Robert Löfdahl är ny ordförande för Sveriges Takentreprenörer

Robert Löfdahl är ny ordförande för Sveriges Takentreprenörer

- Vår uppgift som branschorganisation är att fungera som stöd och resurs för våra medlemmar och bidra till fortsatt utveckling av takbranschen, säger Robert Löfdahl som är Sveriges Takentreprenörers nya ordförande.
Fler godkända materialleverantörer möjliggör för fler takföretag att erhålla Sveriges Takentreprenörers Auktorisation

Fler godkända materialleverantörer möjliggör för fler takföretag att erhålla Sveriges Takentreprenörers Auktorisation

Sveriges Takentreprenörer fortsätter arbetet med att göra Sveriges Takentreprenörers Auktorisation mer känd hos byggbolag, fastighetsbolag och andra intressenter. Samtidigt har samarbeten inletts med fler materialleverantörer för att göra det möjligt för fler takföretag att uppnå sin auktorisation.
Vad innebär det att tätskiktsmaterial idag måste ha någon form av miljöbedömning?

Vad innebär det att tätskiktsmaterial idag måste ha någon form av miljöbedömning?

Idag ställs allt större krav på tillverkare av tätskiktsmaterial att redovisa hur deras produkter påverkar miljön och klimatet. För att få veta mer hur tätskiktsmaterial får sin miljöbedömning ringer vi upp Hans Månsson, teknisk chef och marknadschef på Nordic Waterproofing, marknadsledare inom tätskikt på den nordiska marknaden.
Jimmy Adlerberth har lämnat posten som ordförande för Sveriges Takentreprenörer efter åtta år

Jimmy Adlerberth har lämnat posten som ordförande för Sveriges Takentreprenörer efter åtta år

I maj 2023 lämnade Jimmy Adlerberth posten som Sveriges Takentreprenörers ordförande efter åtta år. En roll som han sett som ett hedersuppdrag.
Sex takentreprenörer om konjunkturläget

Sex takentreprenörer om konjunkturläget

Enligt Sveriges regering befinner vi oss i en lågkonjunktur. Med anledning av detta har vi skickat ut en snabb enkät med tre frågor till sex takentreprenörer som är tongivande inom sina respektive regioner för att få en indikation kring hur de upplever situationen just nu och framåt.
Söderbergs Yttertak är med och bygger dagens moderna Stockholm.

Söderbergs Yttertak är med och bygger dagens moderna Stockholm.

Söderbergs Yttertaks Gustav Stake är inte särskilt orolig för lågkonjunkturen. Vi har sett en liten nedgång i förfrågningar, säger han. Samtidigt har vi varit med länge och gått igenom många upp och nedgångar tidigare. Så vi tar det som det kommer. 

Nyhetsbrev

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Följ med i vad som händer och få tillgång till alla nyheter från Sveriges takentreprenörer.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt