Beställarnas krav på utbildning inom lastkoppling och säkra lyft blir vanligare och vanligare, allt enligt de krav på dokumenterad kunskap som finns i gällande föreskrifter.

Användning – säkerhetsregler – fortlöpande tillsyn

80 % av alla lyftolyckor beror på felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt.

För kurs i Säkra Lyft hänvisar vi till Byggföretagen och Byggbranschens Utbildningscenter.