På våren hålls föreningens årsstämma. Förutom den stadgeenliga årsstämman består stämman även av en öppen del. Programmet innehåller dels diskussioner kring föreningens verksamhet och dels externa föreläsare kring aktuella frågor. En person från varje medlemsföretag deltar kostnadsfritt i arrangemanget. Även leverantörer till takentreprenörer bjuds att deltaga på stämmans öppna del.