Renovering eller nytt tak?

Att anlita ett företag som är anslutet till Sveriges Takentreprenörer säkerställer att du som beställare får ett nytt eller renoverat tak av ett företag som uppfyller alla krav man kan ställa på ett seriöst företag.

Beroende på vilken kategori du är av takbeställare har vi sammanställt ett antal dokument och kriterier som vi anser bör uppfyllas av dig som beställare och av företaget ni kommer att anlita.

Offentliga upphandlingar

Offentliga upphandlingar

Som upphandlare enligt LOU är det oerhört viktigt att förfrågningsunderlag är utformade på ett sådant sätt, att ni som beställare får in anbud som uppfyller det krav ni vill ha samt undviker att upphandlingen blir överklagad med kostnader och tidsförseningar som följd.
Kommersiella fastighetsägare/Bostadsrätter

Kommersiella fastighetsägare/Bostadsrätter

När det är dags att renovera ert tak är det viktigt att ni tar rätt beslut. Initialt är en omläggning/renovering av ert tak en stor investering.
Privatkund/Villaägare

Privatkund/Villaägare

Att behöva lägga om eller renovera sitt villatak är en stor investering och det är oerhört viktigt att inget få gå fel vid val av entreprenör.
Konsulter/Föreskrivare

Konsulter/Föreskrivare

Som förskrivare oerhört viktigt att förfrågningsunderlag är utformade på ett sådant sätt, att er beställare får in anbud som uppfyller det krav ni vill ha samt undviker att upphandlingen blir överklagad med kostnader och tidsförseningar som följd.