Bli tak- och tätskiktsmontör

Tak- och tätskiktsmontör är ett arbete med goda utsikter. Ett yrke att satsa på!

Att vara takmontör är ett ansvarsfullt arbete som kräver yrkeskunnande och noggrannhet. I de flesta fall arbetar en takmontör som anställd i ett takentreprenad företag specialiserat på takarbeten. Som takmontör får du möjlighet att arbeta med moderna tätskiktsmaterial både inom ROT och nyproduktion. Arbetet är fritt med en rad ansvarsfulla moment som, planering av arbete, lyft, Heta Arbeten, detaljarbeten, egenkontroll m.m.

Anmäl dig till kursen

BYN godkänd utbildningsgivare

Sveriges Takentreprenörer är av BYN Byggnadsindustrins yrkesnämnd godkänd utbildningsgivare för vuxenutbildning av tak- och tätskiktsmontörer.

www.byn.se


 

Kompetensutbildningar för tätskiktsmontörer

Vi genomför teoriutbildningar för verksamma tätskiktsmontörer.

Sveriges Takentreprenörer genomför teoriutbildningar för verksamma tätskiktsmontörer. Syftet med utbildningarna är att höja branschens kompetens. Genom utbildningen uppnår tätskiktsmontören en dokumenterad kompetensnivå. Montörens egen status ökar såväl som branschens. Företag med utbildade montörer får ökade möjligheter att uppnå slutkundens krav.

Montörsutbildning - ett krav för medlemskap i Sveriges Takentreprenörer

Sveriges Takentreprenörer antog i samband med årsstämman 2006 skärpta krav för medlemskap. Ett av kraven för medlemskap är att hälften av all producerande personal skall genomgå vår montörsutbildningar inom en tidsperiod av två år. För att våra medlemsföretag ska kunna leva upp till dessa krav genomför vi kontinuerligt utbildningsinsatser för tätskiktsmontörer.

Sveriges Takentreprenörer är godkänd utbildningsgivare av BYN

Sveriges Takentreprenörer är godkänd utbildningsgivare av BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, för vuxenutbildning av tätskiktsmontörer. Vår teoriutbildning för tätskiktsmontörer svarar för den yrkesinriktade delen i BYNs utbildning för yrkesbevis. För att erhålla BYNs yrkesbevis ska montören även tillgodogöra sig BYNs allmänna utbildningsmaterial, vilket oftast sker i form av en distansutbildning i det egna företaget. För BYNs yrkesbevis krävs också att montören uppnått erforderlig praktiktid enligt yrkesutbildningsavtalet.

Kompetensbevis tätskiktsmontör

En tätskiktsmontör som genomgått vår teoriutbildning erhåller Sveriges Takentreprenörers kompetensbevis.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet som används vid teoriutbildningarna är utvecklat av Sveriges Takentreprenörer och speciellt framtaget för tätskiktsmontörer. Våra yrkesinriktade utbildningsmaterial används också av BYN i lärlingsutbildningar för yrkesbevis. Ämnesområden som behandlas i vår teoriutbildning är:

  • Byggfysik
  • Byggnadslära
  • Isolering
  • Tätskiktsteknik
  • Byggmiljö och säkerhet
  • Lyftredskap – hjälpmedel
  • Elsäkerhet
  • Byggmatematik - Byggekonomi
  • Ritningsläsning

 

Så här går utbildningen till

Introduktionsdag

Vid introduktionsdagen samlas 20-25 montörer från ett eller flera företag. Vår kursledare introducerar utbildningsmaterialet och beskriver hur montören ska kunna uppnå kursmålen.

Självstudier

Den största delen av utbildningen består i att montören själv läser in utbildningsmaterialet individuellt på vår kursportal via sin dator. Kursen är uppdelad på 7 s.k. uppdrag med prov, och man genomför detta i sin egen takt under 6 månader.

Utbildningsmaterial

I utbildningen används det nya läromedlet för tak- och tätskiktsmontörer, som Sveriges Takentreprenörer tagit fram i samarbete med BYN. Det består av både en modern lärobok och ett webbstöd som underlättar inlärningen.

Kompetensbevis för tätskiktsmontör

Tätskiktsmontörer som genomgått Sveriges Takentreprenörers teoriutbildning erhåller efter godkänd provskrivning i alla uppdrag vårat kompetensbevis för tätskiktsmontör.

Kursledare

Våra kursledare har lång erfarenhet från branschen.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att de montörer som genomgår teoriutbildningen bör ha varit verksamma i branschen i minst ett år för att kunna tillgodogöra
sig utbildningen på ett bra sätt.

Anmälan

Utbildningstillfällen anordnas vid flera tillfällen årligen på olika platser i landet. Detta sker både på Sveriges Takentreprenörers initiativ och på förfrågan från våra medlemsföretag. 

Anmäl dig till kursen

Frågor?

För frågor kring kompetensutbildningar för tätskiksmontörer, kontakta vårt kansli: s.bierbum@outlook.com