Branschorganisationen för företag som arbetar med tak och tätskikt

Vårt arbete går ut på att stödja medlemsföretagens intressen och verka för branschens utveckling

Sveriges Takentreprenörer är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige och ägs av medlemsföretagen. Sveriges Takentreprenörer är organisatoriskt oberoende till fabrikanter, leverantörer och beställare. Medlemsföretagens gemensamt huvudsakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem inkluderande isoleringsarbeten, samt vissa trä- och plåtarbeten.

Vi tar tillvara på och stödjer medlemsföretagens intressen och branschens utveckling. Vi har en stor uppgift i att vidareutveckla medlemsföretagen inom områden som kompetens, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och teknik.

Tak skyddar stora värden. Beställare inser och efterfrågar allt fler företag med dokumenterad kompetens, utbildad personal och säkerställande av entreprenader. I Sveriges Takentreprenörer ingår de takentreprenörer, små och stora, som står för långsiktig utveckling, kompetens och kvalitet.

Ansök om medlemskap


 

Tak skyddar stora värden.
Alla vinner på att säkerställa kvalitet.

Rätt utförd takläggning ger stora vinster till både entreprenören och beställaren. Ett grundläggande incitament med flera fördelar.

Beställare väljer företag med kompetens och kvalitetssäkring

Beställare ställer krav. De vill ha täta tak med låga drifts- och underhållskostnader under takets livslängd.

Vi utbildar och auktoriserar tak- och tätskiktsföretagen

Sveriges Takentreprenörer gör ditt företag eftertraktat med dokumenterad kompetens. Skräddarsydda utbildningar för montörer och företagsledare.

På branschens webbportal blir medlemsföretag synliga

På vår hemsida är det enkelt för olika beställargrupper att välja kvalitet och hitta ditt företag.

Professionell juridisk kompetens ingår i medlemskapet

Alla företag, oavsett storlek, får tillgång till juridisk expertkompetens. En trygghet för både entreprenörer och beställare.

Leverantörer och intressenter vill förknippas med kvalitet

En entreprenör som förstärker bilden av funktionalitet, säkerhet och livslängd är fördelaktig för sin tätskiktsleverantörs varumärke.

Vi marknadsför medlemsföretagen inför hela tak- och tätskiktsbranchen

I vår tidning Tak- & tätskikt, som distribueras till hela branschen tar vi upp viktiga frågor som är till nytta för medlemsföretagen.

 Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Sveriges Takentreprenörer ger ert företag en kvalitetsstämpel och en kundtrygghet som används i kommunikationen med era kunder.
Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Avgifter till föreningen beslutas på årsstämman varje år och består av en fast och en rörlig del.
Ansök om medlemskap i Sveriges Takentreprenörer

Ansök om medlemskap i Sveriges Takentreprenörer

Är du en tak- och tätskiktsentreprenör? Bli medlem i branschorganisationen Sveriges Takentreprenörer