Utbildning

Utbildning och kompetensutveckling är en av våra högst prioriterade frågor. Vi genomför utbildningar för att stärka kompetens och kvalitet samt öka säkerheten vid tätskiktsarbeten på låglutande tak.

Vid årsstämman 2006 antogs skärpta krav på medlemskap genom att hälften av all producerande personal ska genomgå Sveriges Takentreprenörers kompetensutbildning för tätskiktsmontörer och att minst en person i företagsledande ställning ska genomgå Sveriges Takentreprenörers företagsledarkurs.

Viktigt är också att samverka med leverantörer kring utbildningar och att marknadsföra utbildningssatsningen mot beställarsidan.

Sveriges Takentreprenörer har inlett ett branschgruppsarbete med Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, för att diskutera och utveckla utbildningsfrågor för tätskiktsmontörer. Sveriges Takentreprenörer blir genom gruppen rådgivande till BYN i branschspecifika frågor. Ett viktigt syfte är att utbildningarna för BYNs yrkesbevis och Sveriges Takentreprenörers kompetensbevis ska vara förenliga och att utbildningsprocessen kan tydliggöras.

Tillsammans med ledande tätskiktsleverantörer, pågår en utveckling och uppdatering av Sveriges Takentreprenörers tidigare kursprogram för företagsledare. Under innevarande verksamhetsår kommer de första kurserna enligt detta att hållas.

Teknik och Heta Arbeten
Heta Arbeten är en viktig fråga på vår agenda. Samtalen med försäkringsbranschen sker genom kontakter med Brandskyddsföreningen. Vi ser fram mot ett tydligt och acceptabelt regelverk som leder till god efterlevnad vad gäller material och utrustning.

Avtals- och lönefrågor
Enligt samverkansavtal med Byggföretagen skall Byggföretagen, för gemensamma medlemmar, träffa kollektivavtal och handlägga Avtals- och lönefrågor. För vår del innebär detta att vi deltar i diverse referensgrupper inom området och svarat för viss telefonrådgivning.

Marknadsföring
Genom nyhetsbrevet Info skickas information om pågående verksamhet och aktuella branschfrågor på e-post till medlemsföretagen. Syftet med nyhetsbrevet är att månadsvis ge en kortfattad aktuell information.

Tidningen Aktuellt utges med ett till två nummer per år. Tidningen trycks i 5 000 exemplar och skickas förutom till det egna medlemsregistret även till viktiga kundgrupper.

Härutöver genomförs aktiviteter i syfte att marknadsföra branschorganisationen och att höja branschens status. Bland annat medverkar Sveriges Takentreprenörer med redaktionellt material i externa tidningar.