• Avgifterna (år 2016) är som följer:
  • Fast avgift: 6 000 kr/medlemsföretag och år.
  • Rörlig avgift: 866 kr/takmontör och år.

För medlemmar i Sveriges Byggindustrier betalar BI den rörliga avgiften. För icke medlemmar i BI betalar medlemsföretaget den rörliga avgiften via faktura från Sveriges Takentreprenörer.