• Avgifterna (år 2021) är som följer:
  • Fast avgift: 6 000 kr/medlemsföretag och år.
  • Rörlig avgift: 851 kr/takmontör och år.

Moms tillkommer på ovan.

För medlemmar i Sveriges Byggindustrier betalar BI den rörliga avgiften. För icke medlemmar i BI betalar medlemsföretaget den rörliga avgiften via faktura från Sveriges Takentreprenörer. Nytillträdande medlemmar betalar från det halvåret man inträder som medlem.