Vi har upplyst landets upphandlare om följande:

1. En auktorisation är en garant för en trygg upphandling

Vi förmedlar till upphandlarna att valet av en auktoriserad entreprenör ska vara en garanti för den trygghet som ska genomsyra en upphandling.

2. En auktorisation är en kvalitetsstämpel

Vi förmedlar att vi som branschorganisation är måna om att ge upphandlarna rätt redskap för att kunna fatta riktiga och pålitliga beslut vid upphandlingar. Att vi är stolta över att kunna förse våra medlemsföretag med en auktorisation som vi vet garanterar att de levererar med kvalitet, säkerhet och effektivitet.

3. Vi ställer krav – höga krav vid auktorisation

Vi förmedlar att Sveriges Takentreprenörer ställer höga krav på de medlemmar som vill bli auktoriserade. Att endast de företag som uppfyller de kriterier som ställs kring kvalitetsarbete, kompetensarbete, myndighetskrav och seriöst företagande kan få en auktorisation.

Slutligen, vårt syfte med kampanjen är glasklart – vi som branschorganisation vill se att de kommunala bostadsbolagen i fortsättningen uteslutande ska upphandla av Sveriges Takentreprenörer auktoriserade takentreprenörers tjänster. Vi vill se schysst konkurrens där alla tävlar på samma villkor och levererar med samma höga standard. Det är i slutändan en vinst för alla parter, för er, för upphandlarna och för hela branschen.

Obs! Vi har förlängt tiden för ansökan/upprätthållande av en -auktorisation med en vecka och sista dag är nu fredag 8 februari! Gå igenom era anställdas utbildningsnivåer för att säkerställa att ni uppfyller kraven för att kunna vara auktoriserade och att ingen med erforderlig kompetens har slutat arbeta hos er.