Entreprenörer med huvudsaklig sysselsättning inom tak- och tätskiktsbranschen kan söka medlemskap i Sveriges Takentreprenörer.

Som medlem får du tillgång till en rad förmåner men det ställs också krav på dig som företagare. Viktigast är kanske att medlemskapet i sig innebär en kvalitetsstämpel som du kan uppvisa mot dina beställare.

I samband med årsstämman 2006 antogs skärpta krav för medlemskap i Sveriges Takentreprenörer. Bland annat finns kriterier kring kompetensutveckling, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt.

Läs igenom våra stadgar
Innan ansökan rekommenderar vi att ni läser igenom Sveriges Takentreprenörers stadgar. Där framgår de krav som ställs för medlemskap. För mer information om medlemskapet är ni välkommen att kontakta vårt kansli eller någon i styrelsen.

Årsbokslut
Till medlemsansökan ska senaste årsbokslutet bifogas.

Skicka in en skriftlig ansökan.
Medlemsansökan ska ställas skriftligt till Sveriges Takentreprenörers styrelse.
Kontakta gärna oss på kansliet om du har frågor.