Entreprenörer med huvudsaklig sysselsättning inom tak- och tätskiktsbranschen kan söka medlemskap i Sveriges Takentreprenörer.

Som medlem får du tillgång till en rad förmåner men det ställs också krav på dig som företagare. Viktigast är kanske att medlemskapet i sig innebär en kvalitetsstämpel som du kan uppvisa mot dina beställare.

I samband med årsstämman 2006 antogs skärpta krav för medlemskap i Sveriges Takentreprenörer. Bland annat finns kriterier kring kompetensutveckling, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt.

Läs igenom våra stadgar
Innan ansökan rekommenderar vi att ni läser igenom Sveriges Takentreprenörers stadgar. Där framgår de krav som ställs för medlemskap. För mer information om medlemskapet är ni välkommen att kontakta vårt kansli eller någon i styrelsen.

Våra stadgar

Årsbokslut
Till medlemsansökan ska senaste årsbokslutet bifogas.

Skicka in en skriftlig ansökan.
Medlemsansökan ska ställas skriftligt till Sveriges Takentreprenörers styrelse.
Kontakta gärna oss på kansliet om du har frågor.

Medlemsansökan

GDPR
Den personliga integriteten och vår hantering av personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och innebär ett ökat skydd för våra medlemsföretags personuppgifter. För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter, läs vår integritetspolicy som redogör för hur personuppgifter sparas och vad de används till hos oss. 

Bilaga 1 Personuppgiftsbehandlingar.pdf 
Bilaga 2 Personuppgiftsbiträdessvtal
Bilaga 3 Dataskyddspolicy.pdf
Sammanfattning.pdf
Tips & Råd.pdf