Sveriges Takentreprenörer (tidigare TIB) är organisatoriskt oberoende till fabrikanter, leverantörer och beställare. Medlemsföretagens gemensamt huvudsakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem inkluderande isoleringsarbeten, samt vissa trä- och plåtarbeten. Variationer i verksamhetsinriktning förekommer.

Vi tar tillvara på och stödjer medlemsföretagens intressen och branschens utveckling. Vi har en viktig uppgift i att vidareutveckla medlemsföretagen inom områden som kompetens, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och teknik.

Företrädare för branschen

I över 30 år har ST varit tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige. Vi finansierar vår verksamhet genom medlems- och serviceavgifter och är organisatoriskt oberoende av fabrikanter, leverantörer och beställare.

Vår uppgift är att ge råd, stöd och information till medlemsföretagen och att företräda våra medlemmars intressen i samarbetet med övriga aktörer i branschen. Inom Sveriges Takentreprenörer arbetar vi aktivt för att öka medvetenheten hos medlemsföretagen och deras beställare om kraven på kvalitet, miljöhänsyn och långsiktighet. För att utveckla och kontinuerligt stärka kvaliteten inom branschen erbjuder vi utbildning, information och stödfunktioner för medlemsföretagen.

Anslutna företag får en fördelaktig ställning

Ett medlemskap i Sveriges Takentreprenörer ger ditt företag konkurrensfördelar. Det ger beställaren en kvalitetsgaranti.

Offertförfrågningar som innehåller krav på dokumenterad kompetens och anslutning till Sveriges Takentreprenörer kommer att vara självklara i framtiden.

Små och stora företag är lika viktiga

Sveriges Takentreprenörer är en organisation med korta beslutsvägar och vårt kansli fångar upp medlemmarnas frågor. Vi företräder både stora och små företag, allt ifrån enmansföretag till företag med över fyrtio anställda. Som medlem hos oss kan även den lilla arbetsgivaren påverka. Vi förmedlar medlemsföretagens synpunkter  och behov vid avtalsförhandlingar och i remissutlåtanden.

Så här genomgår du Sveriges Takentreprenörers företagsledarkurser

För att bli medlem krävs att företaget är aktivt på marknaden med huvudsaklig sysselsättning inom tätskiktsbranschen och att företaget uppfyller krav i enlighet med organisationens stadgar.

För medlemskap krävs därutöver att minst en representant i företagsledande ställning genomgår Sveriges Takentreprenörers företagsledarkurs och att minst hälften av producerande personal avklarar vår teorikurs för tätskiktsmontörer, vilket ger Sveriges Takentreprenörers  kompetensbevis.

Mer om medlemsskapet