Ändamål
§ 3
Föreningen skall bestå av medlemmar som utför tak- och tätskiktsarbeten samt därmed förenlig verksamhet och uppfyller kraven för medlemskap enligt § 4 i dessa stadgar. Föreningens ändamål är att tillvarataga medlemmarnas intresse för att främja och utveckla sin verksamhet till gagn för sig själva och sina kunder.

Föreningen skall verka för att medlemmarna tillhandahålls information om lagar och förordningar samt ges kunskap för att stärka ekonomi, kvalitet och säkerhet i sina verksamheter. Föreningen skall även verka för att sprida branschövergripande information om föreningens verksamhet och inriktning.

Stadgarna i sin helhet kan läsas och laddas hem via länk nedan.

STs stadgar.pdf