Varför skaffade ditt företag en TIB-auktorisation?

Vi är ett bolag med kontor och lager i Malmö och som gör främst arbeten i sydvästra Skåne. Vi har 10 stycken montörer som jobbar i bolaget. Vi skaffade vår TIB-auktorisation 2014 och för oss är det ett sätt att visa för marknaden att vi är ett seriöst bolag, som följer lagar och regler. Vi visar att vi tillhör toppskiktet av bolag som jobbar med takläggning. Det är också ett bra sätt att säkerställa att vår personal har rätt utbildning för att göra jobbet.

Vilka fördelar kan du nämna med att ha enTIB-auktorisation?

Vi märker att flera upphandlare inom offentlig sektor har börjat använda TIB-auktorisation som skall-krav vid upphandling. Det är tex. kommunala bostadsbolag i Helsingborg och Svedala. Det ger oss en tydlig fördel att visa att vi är ett seriöst bolag och kan vara med och lämna anbud även på de större jobben. Det gör det lättare för upphandlarna att välja bland oss seriösa aktörer på marknaden.
Vi har också märkt att det är viktigt att vi har en dialog med de personer som tar fram förfrågningsunderlaget kring större upphandlingar inom offentlig sektor. Det kan vara individberoende om man känner till detta eller inte.

Vad tycker du om auktorisationsutbildningen som man måste gå?

Vi tycker att utbildningen är bra och det är duktiga föreläsare. Den håller en hög nivå. Vi har genomgått de olika stegen både för oss i företagsledningen men också för våra montörer.

Tycker du att fler företag inom branschen borde skaffa sig en auktorisation? Om ja, varför?

Fler företag borde skaffa auktorisation. Det skulle innebära att vi kan få bort oseriösa aktörer och att vi ger de seriösa aktörerna ett bättre läge. Tyvärr ser vi att det fortfarande finns många oseriösa bolag inom vårt område som konkurrerar med låga priser och i slutändan sämre kvalitet. Det ger en trygghet till beställaren som vi visar att vi är ett bolag med utbildad arbetskraft, som har vår ekonomi i ordning och att vi gör ett bra jobb.

Har det funnits några nackdelar med att ha en TIB-auktorisation?

Det tar ju en del energi att vi ansöka om auktorisation en gång per år. Men vi tycker att det är värt det. Då får vi koll på att vi har allt i ordning inom bolaget och vi får också en auktorisation som betyder något i praktiken.

 

Varför skaffade ditt företag en TIB-auktorisation?

Nynäs Tak startades 1982 och har som verksamhet om- och nytäckning av tak. Bolaget har idag ca 60 anställda från Skellefteå i norr till Stockholm i söder. Vi har haft TIB-auktorisation under lång tid, vi var faktiskt en av de första att gå utbildningen, säger Anders Lindström. Vi tycker att den är bra ur många aspekter. Den kanske viktigaste är att det höjer statusen på vår yrkeskategori. Det blir också en ökad trygghet för beställaren och att dom vet att vi är ett seriöst företag. Sedan har det också varit givande för både företagsledningen och våra montörer att få gå utbildning och känna att vi lär oss nya saker om vårt yrke.

Vilka fördelar kan du nämna med att ha en TIB-auktorisation?

Vi får en högre kompetens inom bolaget, både för oss i ledningen och för montörerna. Vi märker också att fler kunder börjar ha TIB-auktorisation som ett skall-krav vid upphandling, så det gynnar ju också våra affärer. Sedan är det också bra att vi gör en årlig genomgång av bolaget. Då vet vi att allt är under kontroll.

Vad tycker du om auktorisationsutbildningen som man måste gå?

Vi tycker att det är en bra utbildning med hög kvalitet. Alla våra montörer går utbildningen. Vi utvecklar oss själva och blir lite bättre vid varje tillfälle.

Tycker du att fler företag inom branschen borde skaffa sig en auktorisation? Om ja, varför?

Det tycker jag verkligen. Branschen som helhet blir bättre om det blir fler seriösa företag på marknaden. Det blir ju också bättre för våra kunder om vi gör det enkelt för dom att kunna välja bland de seriösa bolagen.

Vi märker också att fler offentliga aktörer har med detta som ett krav i sina förfrågningsunderlag. Men det finns ­fortfarande ett antal som inte känner till TIB-auktorisationen och som enbart tittar efter lägsta pris.

Har det funnits några nackdelar med att ha en TIB-auktorisation?

Vi har inte sett något negativt. Vi har nöjda medarbetare som får en högre kompetens och det blir enklare för kunderna att välja ett seriöst bolag.

 

Varför skaffade ditt företag en TIB-auktorisation?

Vi är ett bolag med verksamhet över hela Sverige och som består av åtta lokala entreprenadföretag. Bolaget har en historia med över 60 års verksamhet inom tätskikt och tak. Totalt är vi drygt 100 personer som jobbar inom bolaget. För oss som ett stort bolag så är det självklart att vi skall vara auktoriserade. Vi har varit det sedan 2011. Det säkerställer kvalitén och ger oss ett bra system för hur vi skall utbilda våra medarbetare. Det ger oss en möjlighet att ligga i framkant i utvecklingen.

Vilka fördelar kan du nämna med att ha en TIB-auktorisation?

Vi ser att det ger en stolthet hos vår personal att vara auktoriserad. Man får ett bevis på sin kunskap. Vi märker också att våra kunder efterfrågar detta i sina förfrågningsunderlag och att flera har med detta som ett skall-krav i förfrågnings­underlagen. Så det är många fördelar.

Vad tycker du om auktorisationsutbildningen som man måste gå?

Det är en bra utbildning som är utformad för oss i branschen. Vi gick t.ex. en skräddarsydd utbildning i Sundsvall på 1 dag, som passade in i vårt schema på ett bra sätt. Sedan är det bra att det finns flera moment som man kan komplettera på webben, då det kan vara svårt att gå på kurs flera dagar i sträck.

Tycker du att fler företag inom branschen borde skaffa sig en auktorisation? Om ja, varför?

Vi får en högre kvalitet generellt sätt bland takentreprenörerna om fler väljer att bli auktoriserade. Det är en utbildning som lyfter hela branschen. Vi får fokus kring frågor rörande säkerhet vid takarbeten och hur vi utför takarbeten enligt senaste standard.

Har det funnits några nackdelar med att ha en TIB-auktorisation?

Ser inga nackdelar.

 

Varför skaffade ditt företag en TIB-auktorisation?

Tror att det var runt 2010 som vi skaffade oss detta. Vi ser att ger ett stort mervärde för oss som bolag. Det visar att vi jobbar med kompetensutveckling och är ett seriöst företag.

Vilka fördelar kan du nämna med att ha en TIB-auktorisation?

Vi har fått en bättre möjlighet att vinna de större upphandlingarna inom offentlig sektor och kan visa att vi är ett seriöst företag. Sedan gillar vi också de hårda kraven som ställs på oss för att vi skall få auktorisationen. Det gör att vi hela tiden måste utveckla oss som bolag och sträva efter att leverera en bra kvalitet till kunderna.

Vad tycker du om auktorisationsutbildningen som man måste gå?

Vi har gått igenom utbildningens alla faser. Den är tydligt anpassad efter branschens behov. Kanske skulle man kunna komplettera med en interaktiv introduktionsutbildning också. Då vi har mycket att göra kan det vara svårt att gå på de kurstillfällen som erbjuds.

Tycker du att fler företag inom branschen borde skaffa sig en auktorisation? Om ja, varför?

Vi har märkt att det är en kvalitetshöjning för oss som bolag och vi tycker att fler företag borde ta chansen till detta. Vi märker också att våra kunder är positiva till detta och att det uppskattas. Sedan är det bra att auktorisationen måste förnyas varje år. Det innebär att man måste ha koll på sin verksamhet årligen och hela tiden prestera.

Har det funnits några nackdelar med att ha en TIB-auktorisation?

Vi skulle gärna se att fler beställare har med detta som ett skall-krav vid upphandlingar. Nu är vi så pass många företag som har auktorisation så att det borde vara möjligt att detta införs över hela Sverige inom både offentlig och privat sektor.