Takbranschens utveckling

Nynäs Tak är en av de större takentreprenörerna i Sverige och de utför alla typer av arbeten på tak, men främst inom tätskikt. Sedan företaget startades har legitimiteten i branschen ökat, likväl som beställarnas medvetenhet kring materialval, kvalitet och kompetens. Margareta berättar att det ställs högre krav på både teknisk och juridisk kunskap idag än tidigare och att branschorganisationen bidrar till att medlemmarna kan uppfylla regler och krav.

– Vårt uppdrag inom Sveriges Takentreprenörer är att lyfta takentreprenörerna och att fånga upp samt erbjuda stöd inom de områden som kan ses som kritiska för branschens utveckling, såsom kompetens. Vi anordnar utbildningar inom exempelvis teknik och entreprenadjuridik, som en följd av ökade krav. Som representant i Branschrådet inom Byggföretagen har jag möjlighet att föra in takentreprenörernas syn i olika frågor. Det gör att vi kan lyfta önskemål och viktiga ämnen från våra medlemmar. Ett tydligt önskemål är att fler inom byggbranschen ställer krav på auktorisation för att ytterligare höja kvaliteten inom branschen, inleder Margareta.

Vikten av att vara auktoriserad via Sveriges Takentreprenörer

Vår auktorisation utfärdas till företag som uppfyller ställda kriterier kring kompetensutveckling, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt. Vi är stolta över att kunna förse våra medlemsföretag med en auktorisation som vi vet ger en trygghet och ett mervärde för beställarna. 

– Om vi är fler som är auktoriserade blir vi mer konkurrenskraftiga. Jag upplever att allt fler ställer krav på auktorisation i upphandlingar. En styrka i vår auktorisation är att den behöver förnyas årligen – det är en kvalitetsstämpel för våra kunder, berättar Margareta.

Tätskiktsmontör är ett framtidsyrke

Vidare lyfter Margareta den kompetensbrist som råder inom branschen och vikten av att fortsätta arbeta för att fler takmontörer utbildas inom skolväsendet, både ungdomar och vuxna.

– Takentreprenörer är i behov av kompetenta medarbetare på alla positioner och där kan Sveriges Takentreprenörer bidra som branschorganisation. Vi fokuserar på hela kedjan och tillhandahåller utbildningar inom alla led; allt från företagsledning och projektledare till montörer. Jag skulle framför allt önska att montörerna såg på sig själva med en större yrkesstolthet. De kompetensutvecklas kontinuerligt och det är värdefullt med ett kompetensbevis som vi som företag värdesätter. Att bli takläggare/tätskiktsmontör är ett framtidsyrke. Teknik och AI kan inte ersätta hantverket och de fysiska momenten som yrket innebär, avslutar Margareta.