– Sveriges Takentreprenörer är en branschorganisation som främjar takentreprenader och utvecklar takbranschen. De tillvaratar branschens intresse gentemot beställare, leverantörer och myndigheter. Takbranschen har gått från att nästan vara lite suspekt till att bli en etablerad bransch som följer lagar, krav och riktlinjer. Sveriges Takentreprenörer har varit pådrivande i den processen och det skapar legitimitet för oss entreprenörer, inleder Lasse.

Auktoriserad av Sveriges Takentreprenörer

Hagmans Tak Stockholm är en komplett tätskiktsentreprenör som ser vikten av att vara auktoriserade för att sticka ut på marknaden. Som ett led i det har deras montörer och företagsledning genomgått de utbildningar som krävs för auktorisationen. Just utbildning är något som Lasse trycker på som en positiv aspekt. 

– Vi värdesätter att de fokuserar på gymnasieutbildningar för de som ska komma in i yrket samt utbildning av nya montörer. Behovet av kvalificerade montörer är omfattande och deras arbete med utbildning är betydande för branschens utveckling. För oss är det av yttersta vikt att vara auktoriserade, inte minst för att allt fler beställare har det som krav för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Därför är det en självklarhet för oss att våra tätskiktsmontörer ska gå montörsutbildningen som branschorganisationen har, avslutar Lasse.

Kunskapsutbyte i takbranschen

Utöver utbildningar pratar Lasse även om hur medlemsträffarna ger möjlighet att utbyta tankar, åsikter och erfarenheter med andra takentreprenörer. Hagmans Tak premierar långsiktiga samarbeten som gynnar branschen och vi är glada över att de är ansluta till Sveriges Takentreprenörer!