Vi ringer upp Hans Månsson, Teknisk Direktör på Icopal AB i Malmö, för att höra vad han anser att tak- och tätskiktsbranschen bör göra för att bäst hantera solceller på låglutande tak.

– Först vill jag säga att trenden är tydlig - efterfrågan på solceller har ökat märkbart de senaste åren. Och det beror på flera saker: Statens solcellsstöd som subventionerat upp till 30 procent av kostnaden, solcellernas förbättrade effektivitet samt större medvetenhet hos människor och företag kring behovet att ställa om till rena energikällor.

Under 2017 installerades solceller med 117,6 MW effekt, vilket är en rejäl ökning jämfört med 2016 då siffran låg på 78,6 MW. Och trenden förväntas hålla i sig de närmaste åren, tack vare lägre priser på solceller, högre elpriser och fortsatt stöd från regeringen.

Hans vill också understryka de värden som solceller ger för fastighetsägaren.

– Dagens hyresgäster - medborgare, företag och andra aktörer - eftersträvar i allt högre grad att vara så hållbara som möjligt. Och har man en fastighet där el och värme genereras via solenergi så blir man mer attraktiv på marknaden, tack vare den hållbara profilen. Vilket också kan bidra till byggnadens värde, genom lägre energikostnader. Sen finns även möjlighet till extra intäkter genom att sälja överskott av el från sin solcellsanläggning.

Saknas riktlinjer för solceller

I nuläget kan det vara svårt för takentreprenörer och fastighetsägare att veta hur de ska agera eftersom det saknas tydliga riktlinjer för installation av solceller på låglutande tak.

– Det finns rekommendationer i AMA Hus för att dimensionera vindlast och snölast. Det finns även lite information i Gröna Takhandboken. CEN Europa har en teknisk rapport som tar upp detta. Och enskilda aktörer på marknaden erbjuder sina råd och tips. Men vi behöver mer än så, säger Hans.

För att möta behovet av riktlinjer har Icopal AB via SIS-standardisering tagit initiativ till en workshop om solceller i höst.

– Det blir en halvdags workshop i oktober där det är tänkt att vi samlar representanter från Sveriges takentreprenörer ihop med materialleverantörer inklusive leverantörer av isolering och infästningar. Syftet är att inleda ett samarbete för att ta fram tydliga riktlinjer. Och målet är att det ska resultera i någon form av skriftlig dokumentation.

Några saker att tänka på

När vi ber om tips och råd redan nu säger Hans att det finns några saker man bör tänka på.

– Försök få en uppfattning om kunskapsnivån hos solcellsleverantören. Den kan vara mycket skiftande vad gäller exempelvis dimensionering, dvs man tar inte alltid tillräcklig hänsyn till behovet av att enkelt och säkert komma ut på taket för underhåll. Det finns tillfällen när man fyllt hela taket med solceller vilket gör svårt att göra rent, snöröja eller byta en trasig panel.

Han påpekar även att det finns en del mindre seriösa lycksökare i solcellsbranschen just nu, på grund av den boom som varit de senaste åren med rejält ökad efterfrågan på solceller.

– Hos dessa företag är risken att kunskapen är extra låg.

Skruva, inte svetsa

En vanlig metod för att montera solpaneler på papptak är att använda infästningsplattor i metall som skruvas eller bränns (svetsas) fast i underliggande tätskikt och konstruktion.

– Från Icopal AB rekommenderar vi inte att enbart svetsa fast plattorna. Vi förespråkar att skruva fast dem i underliggande konstruktion. Balla­sterande system lämpar sig bäst för gröna tak där man inte påverkar tätskiktet direkt, i form av betongplattor. Båda dessa metoder är säkrare eftersom de är bättre på att förankra solcellerna och hindra taket från att blåsa bort. Man får också längre hållbarhet. Ett nylagt tätskikt håller runt 25-30 år och en solcellsanläggning minst lika länge. Så klokast är att göra installationen med det i åtanke, säger Hans.

För extra skydd mot läckage förordar Hans ett 2-lags system med bitumentätskikt alternativt om man har ett PVC-tak att gå upp till 1,5 mm eller tjockare tätskiktsmaterial.

– Och istället för att svetsa en lapp över varje metallplatta är det bättre att lägga ett helt lager tätskikt över hela taket som täcker samtliga infästningsplattor.
Förutom sin roll som Teknisk Direktör på Icopal AB är Hans också aktiv inom SIS - den svenska nationella organisationen för standardisering.

– Även bland mina kollegor hos SIS märker jag att kunskap kring solceller efterfrågas allt mer. Och det stärker min övertygelse att tydliga riktlinjer behövs för att hjälpa samtliga aktörer i Sverige att hantera installationen av solcellsanläggningar på våra tak på bästa sätt.