Den mer än 9500 m2 stora takträdgården – som är en del av ekostaden Augustenborg – började anläggas 1999 och öppnade för besökare 2001.

”Augustenborgs Botaniska Takträdgård är världens första publika demo-anläggning för gröna tak. I snitt har vi cirka 2200 besökare per år och sedan starten har vi tagit emot fler än 2400 besöks­grupper. Under våra kurser och guidade turer får besökarna lära sig om våra mer än 20 demo-ytor, som åskådliggör olika sätta att bygga upp gröna tak på och som även visar en del av den stora variation av växter och vegetationstyper som kan takodlas”, säger Jonatan Malmberg, projekt- och utvecklingschef på Augustenborgs Botaniska Takträdgård.

Att det finns en stor variation av odlade takytor på ­Augustenborg är ingen överdrift. Här kan besökarna till exempel se en mängd olika sedumlösningar, mossa, vilda och exotiska perenner och tak med diverse gräs och lökväxter. Man har genom åren experimenterat med olika uppbyggnader som ängskullar skapade med lättviktsmaterial under växtbädden, designade tak med insektshotell och särskilda växtval för att locka vildbin, vatteninstallationer på tak och en köksträdgård där man bland annat odlar tomater och jordgubbar. Dessutom har företag de senaste åren börjat demonstrera sina lösningar här, som till exempel tak med dagvattenmagasinering eller i kombination med solceller.

”Att företag visar upp sina lösningar här på takträdgården är väldigt roligt. Vi har även ett projekt inom vegetations­teknik som syftar till att mäta och verifiera ­nyttan med smarta ­växtsystem – vars funktion bland annat är att avsevärt fördröja ­avrinningen från taket och på så vis ­avlasta dagvattensystemet.”, säger Jonatan Malmberg.

På en av ytorna experimenterar man även med en ny typ av substratkomponent (växtbädd).

”Torvjordar har en tendens att brytas ned och sjunka ihop på sikt. På gröna tak används istället numera ofta mineralbaserade jordar som bland annat innehåller pimpsten eller tegelkross. Båda dessa material är väl lämpade eftersom de har låg vikt, en porös sammansättning och är bra på att hålla kvar vatten. Ett annat alternativ som vi just nu testar och som ser mycket lovande ut är biokol. Det framställs genom att organiskt material, exempelvis trädgårds- och parkavfall, ­hettas upp i en syrefri ugn. Biokol är ett lätt material som är bra på att hålla kvar vatten och näringsämnen och det är mycket stabilt. Det tar hundratals år innan det brutits ned”, säger Jonatan Malmberg.

Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö är öppen för bokade studiesök året om och för allmänheten på sommaren. Mer information finns på greenroof.se