SVERIGES TAKENTREPRENÖRER

Jimmy Adlerberth har lämnat posten som ordförande för Sveriges Takentreprenörer efter åtta år

I maj 2023 lämnade Jimmy Adlerberth posten som Sveriges Takentreprenörers ordförande efter åtta år. En roll som han sett som ett hedersuppdrag.

- Äran att fått axla ansvaret som ordförande för Sveriges Takentreprenörer, eller TIB Takentreprenörerna som vår branschorganisation hette tills nyligen, har varit inspirerande, förpliktigande och lärorikt, säger Jimmy Adlerberth.

Han understryker att han hade stora skor att fylla efter sin företrädare Ulf Wernquist som då hade suttit närmare 15 år på ordförandeposten och som hade varit mycket tongivande ifråga om utvecklingen inom tak och tätskikt.

- I nära samarbete med styrelsen byggde jag vidare på det värdefulla arbete som Ulf hade åstadkommit och initierat. Ett exempel är vårt branschkansli, vilket var nytt när jag tillträdde och som under de här åren blivit en ovärderlig hörnsten för Sveriges Takentreprenörers arbete.

Jimmy Adlerberth säger att han vill ge en stor eloge till teamet på kansliet, Joakim Stenberg, Sussie Bierbum och Classe Persson, för den höga servicenivå som de alltid håller mot styrelsen och Sveriges Takentreprenörers medlemmar och andra. Och han vill även rikta ett stort tack till Viktoria Edelman och Fredrik Rundgren som håller i företagsledarutbildningen sedan drygt tio år tillbaka.

Jimmy Adlerberth
Sveriges Takentreprenörer

Classe Persson
Sveriges Takentreprenörer

Sussie Bierbum
Sveriges Takentreprenörer

Fredrik Rundgren
Constructech

Viktoria Edelman
AG Advokat

- Etablerandet av kansliet har varit väldigt viktigt. En annan sak som vi gjorde när jag kom in var att fördela ut ansvaret för olika tyngre uppgifter på medlemmarna i styrelsen.  

Det delade ansvaret mellan styrelsens medlemmar ihop med samspelet mellan styrelsen och kansliet är, säger Jimmy Adlerberth, en av orsakerna till att han känner sig trygg att lämna över ordförandeklubban.

- Sveriges Takentreprenörer har en sund och stabil struktur vilket garanterar vägen framåt med att utveckla verksamheten och arbeta vidare för våra medlemmars och vår bransch bästa.

"Utbildning är en stor del av Sveriges Takentreprenörers auktorisation. Förstklassiga utbildningar skräddarsydda för vår bransch i form av bland annat företagsledarutbildning och montörsutbildning. Utbildningar som gör att takföretagen står väl rustade att kunna erbjuda sina uppdragsgivare högsta kvalitet när de möter dagens och morgondagens utmaningar på taken."

Jimmy Adlerberth, avgående ordförande för Sveriges Takentreprenörer

Till efterträdaren

Om det är något Jimmy Adlerberth vill förmedla till sin efterträdare på posten som ordförande så är det att jobba vidare med Sveriges Takentreprenörers Auktorisation.

- Fortsätt arbeta aktivt för att få fler takentreprenörer att bli auktoriserade. Och med att göra auktorisationen mer känd hos våra uppdragsgivare så att de fullt ut förstår värdet av att anlita en auktoriserad takentreprenör.

Återväxten i branschen är en annan fråga som alltjämt är bekymmersam framåt.

- Som branschorganisation behöver Sveriges Takentreprenörer bygga vidare på arbetet vi genomfört de senaste åren med att få fler att upptäcka yrket tak- och tätskiktsmontör, och fortsätta föra ut budskapet att det är ett riktigt bra yrke.

Avslutningsvis poängterar Jimmy Adlerberth att han finner det glädjande att det överlag går bra för takentreprenörerna i vårt land.

-  De takföretag jag haft kontakt med på sistone har mycket göra och deras orderböcker är fulltecknade framöver. Och man ser i alla fall ännu inga omedelbara tecken på en lågkonjunktur. Det gör att det känns extra bra för mig att lämna över ordförandeskapet i ett så positivt läge.