Mårten Persson har arbetat på Skånska Tak i tio år, varav de senaste tre åren som VD.

– När jag började omsatte vi tjugo miljoner om året. Nu är vi uppe i sjuttio miljoner. Huvudkontoret ligger i Sjöbo mitt i Skåne, ett läge som innebär en logistisk fördel.
– Härifrån når våra tjugonio takmontörer enkelt hela Öresundsregionen.

Skånska Tak utför mestadels jobb åt stora byggare som till exempel Skanska, Peab, MVB och Veidekke samt en mindre andel jobb på uppdrag av privatkunder. Förutom att lägga tätskikt på tak arbetar man även med takterrasser - inklusive gröna tak - och innergårdar.

Driver egen takskola

Precis som många andra takentreprenörer har Skånska Tak haft svårigheter de senaste åren att rekrytera nya tak- och tätskiktsmontörer. Ett problem som de har löst på sitt egna sätt.

– Många takentreprenörer har ju lärlingsprogram. Vi har tagit det konceptet ett steg längre och driver en egen intern takskola där vi utbildar våra montörer. Mårten Persson berättar att de har anställda som arbetat inom Skånska Tak sedan verksamheten startades av Carl-Mikael Sandberg 1983.

– Vi har en enorm intern kunskapsbank i form av mycket kompetenta och erfarna medarbetare. All den kunskapen drar vi fördel av när vi lär upp nya takmontörer.

Den egna takskolan drivs i nära samarbete med materialleverantörer och när lärlingarna är redo får de genomgå Sveriges Takentreprenörers montörsutbildning för att erhålla kompetensbevis som visar att de är färdigutbildade tak- och tätskiktsmontörer.

– Trots att det krävs interna resurser och medför kostnader att driva en egen takskola så är det en viktig investering i företaget, säger Mårten Persson.

Genom att utbilda själva får vi den kompetens och kvalitet hos medarbetarna som vi vill ha och behöver. Han tycker att Sveriges Takentreprenörer i egenskap av branschorganisation i högre grad borde verka för fler utbildningsvägar i Sverige där man kan utbilda sig till tak- och tätskiktsmontör.

– Finns inte den möjligheten får vi inte en tillräcklig återväxt av nya talanger. Och tyvärr riskerar det att påverka kapaciteten och kvaliteten i vår bransch på sikt.

Med fokus på kvalitet

Fokus på kvalitet genomsyrar Skånska Taks hela verksamhet, från utveckling av enskilda medarbetare och hur projekten organiseras till åtgärder för minskad miljöpåverkan.

– Vi jobbar kontinuerligt med kompetens och kvalitet. Det kan till exempel handla om ny produktkunskap och nya anläggningstekniker. Eller uppdatering av våra checklistor och hur vi bereder våra projekt. Han säger att det i grunden är en fråga om att vara en seriös aktör som ligger i framkant och som har medarbetare ute på taken som känner engagemang och stolthet för sitt yrke. - Ju mer kompetenta våra montörer är ifråga om material, montageteknik och vilka regler som gäller, desto tryggare kan de känna sig i det dagliga arbetet. Och ju högre kvalitet kan vi erbjuda våra kunder.

För optimera projekten ekonomiskt betonar Mårten Persson att det är viktigt att driva dem så effektivt som möjligt.

– För oss innebär det en ständig strävan att minimera slöseri av resurser, material och tid. Han lyfter fram källsortering av spillmaterial som ett exempel.
– Vi arbetar primärt med Derbigum tätskiktsmatta som är nittio till hundra procent återvinningsbar. Alla spillbitar från montagen samlar vi ihop och returnerar till Derbigum, som återvinner dem till nya tätskiktsmaterial.

Mårten Persson säger att efterfrågan är mycket stark från deras kunder att Skånska Tak ska arbeta på miljösmarta sätt och använda miljöklassade material.

– Då är det bra att vi använder ett miljöklassat material som Derbigum. Och det är förstås ett extra plus att de tar emot överblivet tätskiktsmaterial för återvinning, något som Derbigum är ensamma om på marknaden vad jag vet.

Tätskikt på miljöbyggnader

Han påpekar att det händer att beställare inleder ambitiöst när det gäller miljön, men att de miljövänligare lösningarna ändå kan få stryka på foten senare på grund av att de kostar mer.

– Sen finns förstås motsatsen när vi genomför projekt inom nyproduktion där hela byggnaden ska vara miljöklassad enligt någon certifiering som exempelvis LEED, Miljöbyggnad eller WELL Building Standard. Då finns åtgärderna som vi och andra aktörer gör för minskad miljöpåverkan garanterad i budgeten.

Som exempel nämner Mårten Persson Region Skånes nya Rättspsykiatriska Centrum (RPC) i Trelleborg. Byggnaden har utnämnts till Årets Bygge och är Sveriges största passiv- och energihus. Den uppnår även kraven för Miljöbyggnads nivå GULD.

För att få kallas passivhus krävs bland annat att byggnaden ska vara extremt tät.

– Vi monterade cirka femton tusen kvadratmeter tätskikt på den tretton tusen kvadratmeter stora RPC-byggnaden. För att säkerställa önskad täthet var takets isolering i princip dubbelt så tjock jämfört med ett normalt projekt.

Trend i takbranschen

Den kanske starkaste trenden just nu inom takbranschen enligt Mårten Persson handlar också om miljön - faktumet att det i dagsläget monteras fler solpaneler än någonsin på taken.

– Vi gör många projekt i nära samarbete med energibolaget Kraftringen i Lund, som är proffs på solcellslösningar,
där vi lägger tätskiktet och dom installerar solpanelerna.

Han berättar att Skånska Tak även anlägger takterrasser med gröna tak-lösningar i kombination med solpaneler.

– Takterrasser är absolut en trend i storstäder som Malmö. Och på dessa vill man inte alltid bara lägga enkla sedum-tak. Det blir allt vanligare att man önskar skapa hela trädgårdar och odlingar uppe på taken.

Bland de många fördelar som gröna tak erbjuder understryker Mårten Persson förmågan att fördröja vatten vid häftiga skyfall.

– Jag tror att man framöver mer och mer kommer ­använda takytor för att fördröja regn och på så vis reducera belastningen på dagvattensystemen och minska risken för översvämningar.

Påverkade av pandemin

Vi kommer in på corona-pandemin och hur den har påverkat Skånska Taks verksamhet.

– Det var osäkert direkt i början. Då hade vi flera större projekt som pausades. Bland annat ett äldreboende som ville avvakta lite. Men det varade bara en kortare tid. Sen körde det igång igen ganska omgående.

Mårten Persson säger att Skånska Taks upplevt en konstant ökning av antalet uppdrag ända sedan hösten 2020.

– Konsekvensen av pandemin just nu är svårigheten att få leverans av vissa material i tid. Plåt som tidigare tog en vecka att få levererad kan idag ta upp till tjugofem veckor. Dessutom har priserna på material genom hela ledet för ett projekt blivit mycket dyrare.

När det gäller tätskikt har Skånska Tak enbart upplevt indirekta leveransproblem.

– Vi har ett eget lager med tätskikt i Belgien och vi var förutseende nog att köpa upp tillräckliga mängder så vi skulle klara oss genom den här perioden. Problem har istället uppstått när Belgien, som ju haft större problem med covid-19 än Sverige, stängt ner hela samhället. Vilket medfört att det inte kunnat gå några transporter därifrån.

I övrigt framhåller Mårten Persson att man inom Skånska Tak har varit nog med att följa alla corona-restriktioner.

– Vi har hållit avstånd och tvättat händerna. Vi har ­uppmanat våra medarbetare att vara hemma om de varit förkylda. Sjukfrånvaron inom företaget under den här perioden har varit minimal. Av totalt trettiofyra anställda har vi haft tre som varit smittade av corona. Och de hade inga symptom. De visste inte ens om att de var smittade förrän de blev testade.

Som avslutning vill Mårten Persson understryka att alla deras uppdragsgivare agerat föredömligt när det gäller att bidra till att upprätthålla restriktionerna kring covid-19.

– Att våra kunder tagit ansvar för helheten på de arbetsplatser där vi varit verksamma är vi förstås tacksamma för eftersom det hjälpt till att skydda våra medarbetare från viruset.