– Bolagen som går under rubriken TIB-auktoriserad takentreprenör kan man lita på att de uppfyller samtliga krav vad gäller skatt och expertis, säger Ulf Wernquist, före detta ordförande i TIB och grundare av auktorisationen.

Redan år 1990 såg Ulf Wernquist att det fanns ett behov för privatpersoner och företag att enkelt kunna avgöra vilka takentreprenörer som är mest tillförlitliga. Kort efter insikten inleddes arbetet för att skapa en auktorisationsnämnd som skulle täcka behovet och fungera som en trygghet för beställare inom branschen. Efter att Ulf Wernquist presenterat sina idéer för samtliga parter involverade i verksamhetsområdet under ett stort möte på Industrigatan i Stockholm dröjde det inte länge förrän nämnden var ett faktum. Idag, trettio år senare, är TIB:s auktorisationsnämnd välkänd i landet och en säker garanti för kunderna.
– Den här branschen har varit väldigt splittrad, man kan säga att instegströskeln har varit väldigt låg. Skickliga entreprenörer har blandats med totalt okunniga, och som beställare har man inte haft möjlighet att kunna skilja dem åt. Det ville jag ändra på, säger Ulf Wernquist.

TIB auktorisationen - ren kundnytta
För att bli ett auktoriserat takföretag krävs det dokumentation som säkerställer att de krav som TIB ställer inom kompetensutveckling, myndighetskrav och kvalitetsarbete uppfylls. Auktoriseringen gäller kalenderårsvis och en ny ansökan krävs årligen. Ulf Wernquist understryker att auktorisationen är till för att kunderna ska kunna känna sig trygga med det bolaget som de anlitar vid takrelaterade ärenden, men att det även är fördelaktigt för företagen själva att auktorisera sig.
– Det är bra för bolagen att ansöka om auktorisering för att kunna möta marknaden på ett öppet sätt. Det innebär dessutom att de får ett engagemang i den producerande delen med montörer och arbetsledning. Dessutom ger det en god effekt genom att man får en spets i sin egen hantering av bokföring och skatter bland annat, säger Ulf Wernquist och fortsätter sedan:
– Som företagare har man nytta av TIB-auktoriseringen i vardagen. Genom den har man som entreprenör en marknad att vända sig till utan att hålla på att förklara vidare saker. Man platsar helt enkelt, avslutar Ulf Wernquist.

För att läsa mer om TIB:s arbete och deras auktorisationsnämnd, klicka här.