För de flesta takentreprenörer är möjligheten att erbjuda digitala verktyg vid rapportering kring takunderhåll en ganska ny företeelse. Så också för Nynäs Tak Norrland. Fram till för bara för några år sedan skötte man dokumentationen helt analogt på papper.

– Idag vill de flesta av våra uppdragsgivare ha resultatet av det takunderhåll vi utför åt dem redovisat digitalt. De vill ha inte ha det på papper. Digital dokumentation och rapportering innebär minimal administration för kunderna, samtidigt som de får mycket bättre kontroll och överblick.

Vissa av Nynäs Tak Norrlands kunder har så stora fastighetsbestånd att man på uppdrag av dessa fastighetsägare utför takunderhåll på upp till niohundra tak per år.

– Då inser man snabbt hur stor mängd papper en del fastig­hetsägare tidigare haft att hantera kring takunderhållet, säger Anders Lindström.

Han berättar att Nynäs Tak Norrland erbjuder en digital applikation där all data matas in av de som genomför underhållet och genom vilken uppdragsgivaren kan följa processen i realtid.

– För att kolla status på en fastighet loggar kunden in i applikationen – som finns på webben – och skriver in fastighetsnumret och får upp aktuell information gällande underhållet av det specifika taket.

När all data samlas centralt i en digital applikation blir kommunikationen med kunden snabbare och enklare.

– Kunden kan se att vi städat taket, kollat taksäkerheten, felsökt för läckage och kollat skicket på tätskiktet inklusive detaljer som skarvar och uppvik. De kan se om vi noterat slitage och skador i form av sprickor, blåsor och glidningar osv. Och de kan se om vi bedömer att det finns behov av åtgärder som ligger utanför underhållsavtalet.

Minimerar riskerna för fel

Att dokumentera takunderhållet via en digital applikation minimerar också riskerna för fel kring rapporteringen.

– När uppgifter matats in i systemet finns de kvar och kan inte tappas bort eller glömmas, vilket lätt kan hända om de dokumenteras och hanteras på papper.

Med alla uppgifter lätt tillgängliga, påpekar Anders ­Lindström, blir det smidigare för kunden att planera vad som ska göras framåt för det aktuella taket.

– I samråd med fastighetsägaren kan vi skapa en plan som tar hänsyn till hur mycket man har i budget för de kommande åren. Och vi hjälper dem att prioritera åtgärderna genom att vi graderar hur akuta de olika underhålls- och reparationsbehoven är.

Anders Lindström understryker vikten av att planera sitt takunderhåll. Bland annat eftersom det finns ett uppdämt renoveringsbehov av taken i vårt land.

– Vi ser ett allt starkare fokus mot att sköta om sina tak för att de ska hålla länge. Det är väldigt bra. Men samtidigt görs det totalt sett för få renoveringar av tak i Sverige.

Och skador på tak som inte åtgärdas har en tendens att förvärras över tid. Med en genomtänkt plan, där åtgärder sätts in så tidigt som möjligt, kan man spara mycket pengar på reparationer och dessutom öka livslängden på taket – vilket ju också sparar pengar.

Kundens restid minskar

Nynäs Tak Norrland utför takunderhåll åt kunder i hela Norrland – från Dalälven och uppåt. Många fastighetsägare i norra Sverige har stora avstånd mellan sina fastigheter och många mil att åka för att inspektera dem.

– Med sin mobiltelefon eller surfplatta kan våra takmontörer enkelt inkludera bilder eller filmade sekvenser i dokumentationen av takunderhållet. På så vis ser kunderna status på taket utan att behöva åka till fastigheten och kolla. Det sparar mycket restid för dem.

För Nynäs Tak Norrland är det självklart att ha starka interna resurser för service och underhåll – man har till och med en särskild serviceorganisation för dessa tjänster.

– Våra kunder kräver att vi ska ha en god förmåga att serva dem med takunderhåll. Därför är vi måna om att ha välutbildade takmontörer och plåtslagare som sköter detta.

Vi är också måna om att vara flexibla och lyhörda för specifika behov. Det innebär att vi gärna anpassar våra underhållslösningar utifrån enskilda kunders önskemål, avslutar Anders Lindström.