För att få råd kring hur man ska tänka och agera för att undvika fel under ett tak- och tätskiktsprojekt pratar vi med besiktningsman Lars Bispgård från Bispgård Tak och Fasadkonsult AB.

Lars har arbetat i byggbranschen under hela sitt yrkesliv. Redan i tolvårsåldern började han jobba extra i plåtslageriet där hans pappa jobbade som lastbilschaufför. Efter avslutad skolgång fortsatte han sedan på samma bana, på några av Stockholms större plåtslagerier och därefter arbetade han hos en zinkproducent med teknisk rådgivning och för cirka tio år sedan utökade Lars sin kompetens till att även inkludera tätskikt och fasader.

Sedan tre år tillbaka driver han Bispgård Tak och Fasadkonsult AB, med säte i Tyresö, varifrån han utför besiktningsuppdrag i regionen kring Stockholm och även i andra delar av landet. Bland Lars kunder finns alltifrån enskilda villaägare och hela vägen upp till Sveriges största byggbolag.

”Mitt första råd är att ta hjälp, det vill säga anlita en konsult som hjälper er under hela projektet. Och det säger jag inte för att vi ska få mer jobb, utan för att det lönar sig för alla parter. På SBR Byggingenjörernas eller Föreningen Svenska Plåtkonsulters hemsidor kan du hitta en konsultkollega nära dig.

Sen vill jag understryka värdet för beställaren av att ta fram ett bra förfrågningsunderlag som möjliggör en rättvis jämförelse av de anbud som kommit in och som visar eventuella tillkommande arbeten, reservationer mm. Lägg vikt vid tydligheten i anbuden, inklusive referenser, tidplan osv. Sätt av tid för att hålla anbudsgenomgång. Diskutera igenom innehållet. Låt alla inblandade ställa frågor om något är oklart. Allt detta gör att man undviker en mängd missförstånd längre fram. Tänk även på att billigast är inte alltid bäst och dyrast är inte alltid dyrast. Jag vill dessutom rekommendera att rikta anbudsförfrågningar till takentreprenörer som är auktoriserade på de tätskiktsprodukter eller system som beställaren önskat”, säger Lars Bispgård.

Följ standarden

I Sverige råder avtalsfrihet, vilket ger möjlighet att ta fram egna avtal*. Men för en tryggare och enklare process – och att undvika att måla in sig i ett hörn – är Lars råd att använda byggbranschens egna standardavtal. De flesta behov täcks in av AB 04, ABT 06, ABK 09 och ABS 09 samt Hantverksformuläret 14. Dessa kan köpas eller laddas ner från exempelvis Sveriges Byggindustriers och Svensk Byggtjänsts hemsidor.

”Man ska komma ihåg att vid en juridisk tvist gäller det som står skrivet ofta före det som faktiskt gjorts. Men det är inte bara beställaren som behöver vara tydlig med vad som ska göras och hur. Viktigt är även att entreprenören meddelar beställaren skriftligen om det under arbetets gång visar sig inte finnas förutsättningar att göra jobbet så att slutresultatet blir det önskade”, säger Lars Bispgård.
Lars betonar också vikten av att åberopa den kvalitetsstandard som ska gälla i projektet. Om det exempelvis ska vara AMA Hus 14 måste det skrivas in i kontraktshandlingarna.

”Genom att vara tydliga i förfrågningsunderlaget eller i anbudet hjälper vi motparten att ange vilken standard som ska gälla för projektet.”

Under entreprenadtiden

”Under entreprenadtiden rekommenderar jag syner/förbesiktningar i ett så tidigt stadium som möjligt – för att upptäcka eventuella fel och brister medan de fortfarande är relativt enkla och snabba att rätta till. Och även för att kunna svara på eventuella frågor. Fördelarna är att man undviker onödiga störningar och att parterna sparar tid och pengar, vilket alltid brukar uppskattas,” säger Lars Bispgård.

Besiktar mot egenkontroller

Vi kommer in på egenkontroller och Lars understryker hur viktiga de är för att han ska kunna göra sitt jobb.

”Att takentreprenören gör löpande egenkontroller är avgörande. Helt enkelt eftersom jag som besiktningsman inte kan kontrollera varje steg under ett projekt. Det är egenkontrollerna jag besiktar mot när det gäller de delar av taket som inte längre är synliga. Om man missköter egenkontrollen och dokumenterar att saker har gjorts som inte är gjorda innebär det i juridisk mening att man gör sig skyldig till osant intygande. Man kan inte heller göra egenkontrollerna i efterhand. De ska göras vartefter arbetet fortskrider och dokumenteras i projektpärmen, som ska finnas tillgänglig när jag kommer på besök. Det har hänt att jag har rekommenderat en byggherre att stoppa arbetet på grund av att en uppdaterad projektpärm inte funnits tillgänglig efter upprepade påminnelser.”

Tips på stöd och hjälp

När det gäller tips på ytterligare stöd och hjälp nämner Lars några av de verktyg och resurser som erbjuds av tak- och tätskiktsbranschen.

”Tätskiktsgarantier i Norden AB och Tak och Tätskiktsgarantier bjuder varje år in till evenemang där de går igenom sina riktlinjer för tätskiktsgarantier. Dessa riktlinjer finns även att ladda ner kostnadsfritt från respektive hemsida. Det är också värdefullt att vara med på materialleverantörernas årliga informationsträffar.

Dessutom förespråkar jag att följa Svensk Byggtjänsts noga genomarbetade och väl fungerande referensverk AMA Hus/RA och AMA AF. Andra referensverk som rekommenderas är Taksäkerhetskommitténs Branschstandard och Teknikhandboken.”

Några avslutande råd

”Försök inte uppfinna hjulet på egen hand. Använd de resurser som redan finns och var noggrann när du offererar och utför dina uppdrag. Då finns alla förutsättningar att undvika att hamna snett. Vill dock säga att alla gör fel någon gång, men gör man fel är det alltid bäst att berätta det och rätta till felet omedelbart. Om man döljer ett fel och det uppdagas senare kan påföljden bli kostsam. Både i form av minskat förtroende hos beställaren och i rena pengar”, avslutar Lars Bispgård.

*Undantaget är arbeten mot konsumenter, där vi har lagar som vi inte kan avtala bort och krav på oss att vara väldigt tydliga.