I ett antal år har Sveriges Takentreprenörer på uppdrag av och i samarbete med sina medlemmar drivit frågan om behovet av gasolbrännare med högre effekt än de som finns på marknaden idag. Sveriges Takentreprenörers påverkansarbete är nu på väg att ge resultat då Brandskyddsföreningen snart kommer att införa nya regler för gasoldrivna brännare. Enligt uppgift beräknas de nya reglerna träda i kraft någon gång under hösten 2022.

I samband med att de nya reglerna införs är det förstås viktigt att det finns gasolbrännare tillgängliga på marknaden som uppfyller de nya regelkraven. Därför tog Sveriges Takentreprenörer för flera år sedan initiativet till ett projekt för att utveckla en ny brännare. Utvecklingsarbetet görs av Sievert AB – som är ett världsledande specialistföretag inom högkvalitativa värmeverktyg för professionella användare – ihop med Constructech AB, där vissa mer storskaliga tester genomförs. I projektet ingår även flera takentreprenörer/tätskiktstillverkare.

Tack vare de nya reglerna kommer man kunna använda gasolbrännare med lågutstick på tio centimeter från brännarens kapsling vid full effekt. Och det är en sådan brännare med öppen låga som Sievert just nu håller på att utveckla och som de räknar med att kunna lansera så fort de nya reglerna träder i kraft.

Enligt Sievert kommer en helt ny produktserie, som har tagits fram under ledning av deras tekniska ingenjörer, adderas till Sieverts sortiment. De nya produkterna tillverkas av titan för reducerad vikt och förbättrad ergonomi.

I utvecklingsarbetet har tester genomförts hos Constructech samt även på tak. Man har också låtit de takentreprenörer/tätskiktstillverkare som ingår i projektet kontinuerligt prova nya prototyper av den nya brännaren. Efter feedback från takentreprenörerna/tätskiktstillverkarna har Sievert sedan gjort ändringar i produktens design. Ett exempel är att man justerat brännarhuvudet för att kunna dra det mellan membranen utan att det uppstår veckbildningar.

Svetsa snabbare med starkare fogar

Tack vare den öppna lågan kommer man kunna svetsa ihop membranen snabbare med Sieverts nya brännare jämfört med en traditionell brännare - samtidigt som det blir jämnare kvalitet på svetsfogarna. Dessutom är lösningen säker. Den tekniska konstruktionen gör att det blir minimalt med oförbrända gaser under tätskiktet jämfört med en traditionella brännare.

Från Sievert framhåller man att fokus är att utveckla en brännare som lever upp till Brandskyddsföreningens nya regler och som på samma gång möter takentreprenörernas krav och önskemål när det gäller användarvänlighet och möjlighet att kunna jobba effektivare utan att tumma på säkerheten.

Två modeller för olika ytor

Initialt lanserar Sievert sin nya brännare i två varianter. En för detaljarbeten samt en traditionell modell med olika längder av halsrör.