FRÅGOR & SVAR

Sex takentreprenörer om konjunkturläget

Enligt Sveriges regering befinner vi oss i en lågkonjunktur. Med anledning av detta har vi skickat ut en snabb enkät med tre frågor till sex takentreprenörer som är tongivande inom sina respektive regioner för att få en indikation kring hur de upplever situationen just nu och framåt.

Carl-Gunnar Wiktorsson

Carl-Gunnar Wiktorsson

Wicote Entreprenad, Göteborg

1. Har ni märkt av lågkonjunkturen, och i så fall på vilket sätt? 

Vi har inte märkt av någon nedgång ännu men det beror troligen på att vi inte jobbar så mycket på bostäder utan kommersiellt

2. Vad är er största utmaning just nu? 

Våra stora utmaningar är tillgången/villig personal som vi kan utbilda för yrket samt prisökningar som har varit tuffa för oss.

3. Hur ser det ut för er med förfrågningar på uppdrag i nuläget och för det närmaste halvåret/året?

Närmsta året ser det ut att vara bra tillgång på projekt men känslan är att det kan tunnas ut framöver.


Magnus Granbom

Magnus Granbom

MHT Takentreprenören i Syd AB, Helsingborg

1. Har ni märkt av lågkonjunkturen, och i så fall på vilket sätt?

Nej, det är fortfarande bra tryck. Alla pratar om lågkonjunktur och är oroliga för hur hösten kommer bli, jag ser ingen anledning till oro. Absolut att nyproduktion av bostäder har gått ner, och kommer vara lägre närmsta åren, det påverkar byggbolagen mer än för oss takentreprenörer. Det vi märker av är att det är fler byggbolag som räknar på samma projekt.

2. Vad är er största utmaning just nu?

Mars månad… Vädret. Hela första kvartalet har det varit mer väderstörning än normalt. Sen känner jag klart en oro för hur bestämmelserna kring heta arbeten och de nya ”godkända” brännarna kommer att påverka takbranschen.

3. Hur ser det ut för er med förfrågningar på uppdrag i nuläget och för det närmaste halvåret/året?

Det är mindre antal förfrågningar, men förfrågningarna är mer intressanta för oss. Mindre andel bostadsprojekt, med ökad andel logistikhallar och industribyggnader. Även antalet förfrågningar på omläggningar har ökat, på grund av att solceller ska monteras på taken.


Margareta Hansson

Nynäs Tak Stockholm

1. Har ni märkt av lågkonjunkturen, och i så fall på vilket sätt?

Beställare blir mer avvaktande och vissa projekt kommer inte att genomföras under 2023 som planerat. Konkurrensen om jobben ökar, dvs det är fler som räknar på jobb som publiceras eller skickats ut. De ökade kostnaderna påverkar också allt från bränslekostnader, materialpriser till energi.

2. Vad är er största utmaning just nu?

Att försöka fylla orderböckerna så mycket som möjligt framåt och samtidigt hantera de ökade kostnaderna.

3. Hur ser det ut för er med förfrågningar på uppdrag i nuläget och för det närmaste halvåret/året?

Det är fortsatt bra med förfrågningar. Bra med jobb inne första halvåret och troligen resten av 2023. Vi ser 2024 som ett tuffare år eftersom tak ligger senare i byggcykeln samt att höga räntor påverkar de som behöver låna till renovering.


Per Mattsson Striby

Per Mattsson Striby

Årsta Tak, Uppsala-Stockholm

1. Har ni märkt av lågkonjunkturen, och i så fall på vilket sätt?

Vi har inte märkt att tillgången på potentiella projekt har minskat men att det är väldigt pressade priser, vilket har gjort att vi inte får in nya projekt i samma utsträckning som tidigare och det kan komma att få negativa konsekvenser för oss. 

2. Vad är er största utmaning just nu?

Just nu är det snön. Att få in nya stora projekt, som sysselsätter cirka 8-10 takmontörer. De projekten är en stomme för vår organisation.

3. Hur ser det ut för er med förfrågningar på uppdrag i nuläget och för det närmaste halvåret/året?

Inget avvikande gällande förfrågningar. Ett starkt tecken på lågkonjunktur brukar vara när flera byggare skickar förfrågan på samma projekt – där är vi inte än.


Mikael Blomqvist

Mikael Blomquist

MB-Tak i Skövde AB

1. Har ni märkt av lågkonjunkturen, och i så fall på vilket sätt?

Många projekt läggs på is.

2. Vad är er största utmaning just nu?

Att hinna få in projekt så det löper på, så vi slipper säga upp personal som vi senare inte kan få tillbaka när det vänder igen.

3.Hur ser det ut för er med förfrågningar på uppdrag i nuläget och för det närmaste halvåret/året?

Förfrågningarna har kommit igång igen efter att varit ganska tyst under december-februari.


Christer Hoffström

Christer Hoffström

TakXperten i Eskilstuna

1. Har ni märkt av lågkonjunkturen, och i så fall på vilket sätt?

Nej inte för tillfället men trögare med att beställarna dröjer med att beställa.

2. Vad är er största utmaning just nu?

Avtalsrörelsen så att inte lönerna drar iväg.

3. Hur ser det ut för er med förfrågningar på uppdrag i nuläget och för det närmaste halvåret/året?

Det finns en del förfrågningar men tror att det blir sämre andra halvåret.