Enligt Johnny Persson från TIB:s styrelse syftar handledningen bland annat till att göra det enklare för takentreprenörerna att bedöma var och på vilka sätt man bör fokusera sina brandskyddande åtgärder.

- Dagens regelverk är omfattande och bitvis svårt att följa som takentreprenör. Det skapar en osäkerhet för takentreprenörerna kring hur de ska agera. Därför har vi drivit på för att få till ett samarbete med Brandskyddsföreningen i syfte att ta fram den nya handledningen. Som takentreprenör arbetar man med heta arbeten dagligen och många timmar i sträck - till skillnad från många andra aktörer som kanske exempelvis svetsar en stund ibland. Det gör det extra viktigt att vi har tydliga regler att följa, säger Johnny Persson.

Han betonar också vikten av att TIB gör det här ihop med Brandskyddsföreningen.

- Efter många års diskussioner och en bitvis besvärlig process har TIB nu äntligen enats med Brandskyddsföreningen om att driva detta tillsammans. De är experter på brandsäkerhet rent generellt, men vi vet hur verkligheten ser ut för våra takentreprenörer. Båda parter behövs för att vi ska få en handledning som bidrar till högre brandsäkerhet vid heta arbeten.

Förhoppningen är att den nya handledningen ska vara färdig och finnas tillgänglig för TIB:s medlemmar någon gång under 2019.

- Vår målsättning är förstås att när man tagit del av den nya handledningen ska det inte finnas någon ursäkt att inte agera brandsäkert, säger Johnny Persson.