Det säger Fredrik Rundgren, VD på CFT Systems, som ­ansvarat för utvecklingen av Entrea på uppdrag av och i nära samarbete med TIB och femton takentreprenörer.

- Om någon är nyfiken på hur mycket Entrea kan bidra till att effektivisera just deras takföretag föreslår jag att boka in en demonstration av systemet. Vi kommer mer än gärna på besök och går igenom hur Entrea är uppbyggt och berättar om alla dess fördelar.

Att utveckla Entrea har tagit ett antal år och sedan december 2019 är systemet helt färdigt.

- Alla takentreprenörer som vill börja använda Entrea imorgon kan göra det. De får då marknadens mest kraftfulla verksamhetssystem för att hantera sina projekt digitalt, från lämnat anbud till slutfaktura och allt däremellan.

Själva grundsyftet med Entrea är att hjälpa ­takentreprenören genomföra varje projekt mer effektivt och med större kontroll i alla delar. Det åstadkoms tack vare att all data och varje enskilt dokument genereras, hanteras och sparas i ett enda digitalt system. Där samtliga uppgifter alltid finns lätt åtkomliga.

- Man får ett digitalt verktyg som ger full kontroll på åtgång av tid och material samt leverantörskostnader med mera. Systemet bidrar också till bättre kommunikation mellan projektledare och takmontörer samt mellan takföretaget och dess kunder och leverantörer.

Allt detta, framhåller Fredrik Rundgren, gör att man kan få mer gjort med befintliga resurser. Kvaliteten på jobben blir bättre. Och samtliga jobbade timmar, allt använt material och så vidare kommer med på fakturan.

- Man får betalt för mer saker i varje projekt än om dessa poster hanteras manuellt och på papper. Det är bland annat detta som gör att takentreprenören kan tjäna mer pengar. Per år kan det betyda ökade intäkter med tiotusentals kronor - och för vissa kanske miljontals kronor.

Räcker med ett digitalt system

Med Entrea slipper takentreprenören ha flera digitala system. Och man slipper ha system som inte är utvecklade specifikt för tak- och tätskiktsbranschen och som erbjuder sämre eller obefintlig kompatibilitet mellan varandra.

- Att jobba i ett enskilt system där allting samspelar sömlöst via en rad mycket kraftfulla funktioner gör att allting fungerar smidigare. Det är även enklare för takföretagets medarbetare att lära sig ett system än fyra, fem, sex olika.

Fredrik Rundgren påpekar att ett Entrea-abonnemang kostar mindre än att ha flera digitala system, som ändå inte erbjuder samma prestanda.

- Med andra mer fragmenterade system slår man snabbt i taket ifråga om kapacitet och funktioner. Entrea däremot är ett system byggt för att man ska kunna fortsätta växa digitalt. Det täcker in alla behov som takentreprenören kan tänkas ha - både idag och imorgon.

Som alla digitala programvaror kommer förfiningen av Entrea att fortsätta framöver.

- Det spelar ingen roll om det är Microsoft eller någon annan aktör, alla digitala utvecklare förfinar och utvecklar sina lösningar fortlöpande. Det kommer vi att göra med ­Entrea också, bland annat utifrån den återkoppling vi får från våra användare. Samtidigt vill jag än en gång betona att Entrea nu är färdigt i alla sina delar och redo att omedelbart tas i bruk av Sveriges takentreprenörer.

Avslutningsvis understryker Fredrik Rundgren att han förstår att det för vissa kan upplevas som ett stort steg att börja använda Entrea, men att takentreprenören kan ta det helt i sin egen takt.

- Entrea är modulärt. Man kan börja med valfri funktion och addera flera vartefter i den takt man önskar. Dessutom får man tillbaka den tid och energi man investerar i att lära sig systemet många gånger om, tack vare större kontroll och effektivare och säkrare flöden genom alla projekt - och inte minst högre lönsamhet.

Boka en demonstration

För att boka en demonstration av verksamhetssystemet Entrea - kontakta CFT Systems på 0152-610 00 eller ­info@cftsystems.se