Högre tempo. Mer dokumentation. Ökade krav. Så ser dagens verklighet ut för Sveriges tak- och tätskiktsentreprenörer. En verklighet där många upplever att de skulle behöva göra mer, samtidigt som de ofta redan tycker sig jobba så effektivt de kan. Hur tar man då ett steg till och får ut mer av företagets resurser?

En ny lösning på detta behov finns bland ettor och nollor i den digitala världen – i form av Entrea. Ett nytt entreprenadprogram som är specialutvecklat av tak- och tätskiktsbranschen för att hjälpa Sveriges tak- och tätskiktsentreprenörer att jobba ännu effektivare.

Entreprenadprogrammet, som egentligen bäst kan beskrivas som ett komplett flödessystem med flera inbyggda, underliggande system, är utvecklat av CFT Systems och Furillo Digital Agency i nära samarbete med TIB och femton tak- och tätskiktsentreprenörer.

Allt-i-ett-system

De som idag köper digitala verktyg tvingas ofta nöja sig med befintliga lösningar från leverantörer som så gott det går anpassar dem till den aktuella verksamheten. Entrea erbjuder istället fördelen att vara specifikt utvecklat – i sin helhet och i varje detalj - för att på bästa sätt hantera all dokumentation och kommunikation under ett takprojekt.

”Med Entrea får takentreprenören hjälp och stöd från förfrågan till avslutat projekt och allt där emellan”, säger Fredrik Rundgren, VD på CFT Systems. ”Fram tills nu har man inte bara tvingats investera i system som är långt ifrån optimala för takbranschen – man har även varit tvungen att ha flera system. Med vår lösning slipper man det eftersom Entrea täcker in hela behovet av digitalt stöd.”

En digital variant av projektpärmen

Väldigt förenklat kan man säga att Entrea ersätter dagens fysiska projektpärm. Samtidigt kan all data som användaren lägger in i systemet enkelt och snabbt skrivas ut och sättas ihop till en fysisk pärm när man så önskar.

”Entrea erbjuder ett säkert och effektivt sätt att digitalt upprätthålla ordning i alla delar och steg i ett projekt. Man slipper hålla reda på enskilda papper och blanketter. Allt lagras istället i systemet och även om användarens dator eller smartphone skulle gå sönder eller bli stulen så finns all data kvar”, berättar Fredrik Rundgren.

Användarvänligt är bara förnamnet

När ett potentiellt nytt uppdrag kommer in i form av en förfrågan lägger projektledaren eller annan valfri medarbetare hos tak-entreprenören upp ett nytt projekt i Entrea. Här kan man sedan förbereda sitt anbud och räkna på olika lösningar – och samtliga kalkyl-alternativ kan sparas för framtida referens.

Systemets inbyggda databas – med datablad från de vanligaste tillverkarna av skruv, tätskikt, isolering, takbrunnar mm – gör att man snabbt kan räkna fram en realistisk kalkyl och lika enkelt inkludera dessa data samt arbetskostnad och andra kostnader i offerten för att få en uppskattad totalsumma. Offerten kan sedan skickas till kunden som en PDF eller skrivas ut och sändas med vanlig post.

Takentreprenörer har ju ofta ett flertal projekt igång samtidigt. I Entrea har man alltid en god överblick över aktuella förfrågningar, offerter och pågående projekt. Systemet hjälper också till genom att indikera när man exempelvis fått svar på en offert eller om någon annan information kommit in.

Så fort offerten accepterats är det bara att gå vidare till nästa fas och sätta ihop de dokument som behövs. Exempelvis tidplan och beställningar av material samt en arbetsorder till teamet av tätskiktsmontörer som ska utföra jobbet.

Smarta funktioner för montören

I syfte att vara så användarvänligt som möjligt har Entrea flera nivåer beroende på vem som använder programvaran. Projektledaren på kontoret har tillgång till all data och alla funktioner i sin dator. Medan tätskiktsmontören via Entrea-appen i sin smartphone endast kan använda de funktioner han behöver och bara ser de uppgifter som han har nytta av.

I arbetsordern finns inte bara möjlighet att inkludera en detaljerad beskrivning av uppdraget – i form av text, bild, ljud och film. Det går även att bifoga dokument som exempelvis arbetsmiljöplan samt blanketter för riskanalys mm. De elektroniska blanketterna kan fyllas i och signeras av montören direkt i appen.

Det är även enkelt för projektledaren att via appen tillföra ny information, samtidigt som montören kan använda den för att kommunicera åt andra hållet. Appens design och navigation är tydlig och intuitiv och det krävs ingen utbildning för att använda den.

Förutom arbetsorder erbjuder appen funktioner för dokumentation av heta arbeten, egenkontroll och ÄTA samt en inbyggd elektronisk personalliggare i vilken montören kan sköta in- och utcheckning och tidrapportering.

”ÄTA är ett bra exempel när Entrea bidrar till effektivare hantering av ett projekt. Vid en avvikelse från uppgjord plan är det enkelt för montören att kommunicera det via appen – så att projektledaren exempelvis kan kontakta byggherren om förändringen och få nya direktiv eller ett okej på föreslagen åtgärd. Eller om inte det behövs, helt enkelt bara för att dokumentera att något extra eller avvikande har gjorts så att det inte glöms bort när det är dags att summera uppdraget”, säger Fredrik Rundgren.

Alltid rätt information till alla

Vinsterna med att samtliga inblandade alltid har korrekt information är många. Tid sparas när alla vet vad de ska göra. Risken för fel och missförstånd minskas. En konstant god överblick var projekten befinner sig underlättar för projektledning och arbetsledning. Alla får hjälp att komma ihåg vad man kommit överens om – både mellan projektledare och tätskiktsmontörer, men även mellan tätskiktsentreprenör och beställare eller slutkund.

En investering med stor potential

”Entrea är en investering som hjälper Sveriges tak- och tätskiktsentreprenörer att öka sin konkurrenskraft genom att de kan driva varje projekt effektivare och med större lönsamhet. Beroende på storlek på företag och intäkter ser vi att det potentiellt finns många tusentals och för vissa kanske miljontals kronor att tjäna genom att jobba smartare och mer flödeseffektivt med de resurser man redan har. Samtidigt möjliggör ett heltäckande digitalt stödsystem inte bara ekonomiska vinster. Man kan även minska onödig stress för den enskilde tätskiktsmontören och andra medarbetare”, säger Fredrik Rundgren.

Entrea lanserades den 18 maj och kommer att rullas ut i nya uppdaterade versioner under hösten 2017 då ytterligare funktioner läggs till i systemet vartefter.

För mer information se www.entrea.se