– Vi har varit medlemmar betydligt längre än min tid på företaget. Tekniska Tak har varit en del av Sveriges Takentreprenörer sedan slutet på 80-talet om jag minns rätt, och auktoriserade sedan 2019. Själv har jag varit delaktig sedan 2013 genom att vara med på årsstämmor och hålla mig uppdaterad om senaste nytt.  

Skulle du säga att en auktorisation via Sveriges Takentreprenörer är en fördel vid upphandlingar?

– Absolut, och det är också något vi förespråkar. Vi visar beställare och uppdragsgivare att möjligheten finns och synliggör vikten av att använda auktoriserade företag. För oss är auktorisationen en kvalitetsstämpel.

Berätta mer om er syn på auktorisationen!

– Vårt företag har lång erfarenhet inom branschen och vi jobbar aktivt för att ligga i framkant på alla sätt. Därför valde vi att auktorisera oss, och det kommer vi alltid att fortsätta göra! Den bidrar till vår framgång genom relevanta utbildningar och erfarenhetsutbyte. 

Hur ser du på branschens utveckling?

– Jag upplever att vi takbolag agerar mer och mer som konsulter och blir konsulterade redan i projekteringsstadiet. Det uppskattar jag. Det bidrar till att det blir rätt från början istället för att man ritar en lösning som är onödigt komplicerad eller kanske till och med omöjlig för oss att lösa, vilket skapar problem längre fram i projektet. Det läggs generellt mer på varje aktör inom byggbranschen och det kräver mer av oss som företag. Utvecklingen går snabbt och därför är det bra att våra montörer och tjänstemän utbildas kontinuerligt. Vi anpassar oss utifrån förändringar i samhället och just nu har vi främst riktat in oss på solceller. Sveriges Takentreprenörer jobbar med viktiga frågor för oss inom branschen och det känns bra att vi medlemmar får möjlighet att vara med och utveckla branschen i den riktning vi själva vill!