Så här säger Johnny Persson från TIB:s styrelse:
– Problemet för takentreprenörerna är att dagens godkända gasolbrännare inte ger tillräcklig effekt. Istället vill man att brännarna ska kunna ha en mer koncentrerad låga som gör att effekten blir högre. TIB och Brandskyddsföreningen ­arbetar därför just nu med att ta fram riktlinjer för gasolbrännare som möter dessa önskemål - utan att kompromissa med brandsäkerheten.

Johnny Persson berättar att TIB drivit denna fråga under lång tid och man är glada att äntligen fått till ett nära samarbete med Brandskyddsföreningen.

– För att riktlinjerna ska följas av och fungera för våra medlemmar måste vi göra detta tillsammans. Vi behöver riktlinjer som är framtagna utifrån Sveriges takentreprenörers dagliga verklighet. Det är enda sättet att få dem att fullt ut följa riktlinjerna. Därför är vi glada att vi inlett detta samarbete med Brandskyddsföreningen - vars expertis kring brandsäkerhet ihop med vår branschkännedom borgar för ett gott slutresultat, avslutar Johnny Persson.