Branschorganisationen bakom Håll Nollan heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Ansvarig VD för att leda denna långsiktiga satsning är Ulrika Dolietis, som närmast kommer från Skanska Sverige AB, där hon arbetat som arbetsmiljöchef de senaste åtta åren.

”Initiativet till Håll Nollan kommer från ledande personer i byggbranschen som kände att det går för långsamt när varje företag själva ska driva arbetet med att få ner antalet olyckor på byggarbetsplatserna. Istället ville man jobba utifrån idén att locka så många av branschens aktörer som möjligt att gå samman och arbeta tillsammans mot visionen noll olyckor”, säger Ulrika Dolietis.

Ett bygge är en plats i ständig förändring. Det finns få andra arbetsplatser där ett så stort antal aktörer är aktiva samtidigt och där arbetet innehåller så många riskfyllda moment. Det är bland annat dessa arbetsvillkor som gör byggbranschen till en av de mest olycksdrabbade.

”Vi har cirka 6000 arbetsplatsolyckor varje år, varav 2000 leder till medicinsk invaliditet eller sjukskrivning i mer än 30 dagar. Det är alltså fler än fem personer per dag som skadar sig. Sen har vi även många allvarliga tillbud där vi haft tur och ingen skadats. Att dela lärdomar från dessa så inte det värsta händer, att någon mister livet, vilket sker en handfull gånger per år, är något vi alla vill göra”, säger Ulrika Dolietis.

Ulrika Dolietis understryker att Håll Nollan inte är en tids-begränsad kampanj utan ett långsiktigt samverkansarbete.

”Vi är fortfarande i uppstarten och ett av de första stegen i vår långsiktiga process är att etablera ett nuläge. Det vill säga att ta reda på var vi som bransch befinner oss utöver exempelvis den statistik jag nämnde. Många i byggsektorn har ju arbetat målinriktat och seriöst med säkerheten i många år – så vad finns det i form av kunskap, erfarenheter och lärdomar som vi kan använda för att lära av varandra? Vilka idéer, strukturer och tankesätt kan vi korsbefrukta och utveckla för att på bästa sätt samverka kring säkerheten?”

Ett annat syfte med att byggbranschens aktörer gemensamt driver utvecklingen mot färre olyckor är att dela på ansvaret i högre grad.

”Idag är det lite för lätt att tycka att någon annan borde tagit större ansvar för säkerheten och den attityden vill vi bort ifrån. Med Håll Nollan vill vi istället att alla – via mer kunskap och ett närmare samarbete – ska göra det man kan för att minska riskerna så vi kan nå visionen om noll olyckor. Viktigt att komma ihåg är att vi inte bara riktar oss till de stora aktörerna. Alla inom bygg- och fastighetsbranschen är välkomna att bidra till och dra nytta av Håll Nollan. Från de minsta till de största”, säger Ulrika Dolietis.


”NCC har en nollvision för olyckor. Under de senaste fem åren har vi halverat antalet olyckor, men det räcker inte. Tillsammans blir vi starkare och därför står vi bakom HÅLL NOLLAN.”

Henrik Landelius Sverigechef, NCC ”Akademiska Hus målsättning är att uppnå en olycksfri arbetsplats. Som byggherre ser vi att samarbete med branschens alla aktörer ökar våra möjligheter till gemensam framgång.”

Kerstin Lindberg Göransson VD, Akademiska Hus ”Vi har satsat 50 Mkr för färre olyckor. Nu tar vi ett nytt kliv och får med hela branschen. Vi behöver ett gemensamt förhållningssätt mellan kund och leverantör för noll olyckor.”

Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier”Samverkan inom branschen är en förutsättning för att vi ska kunna se till att säkerheten alltid går först. Varje person som går till arbetet ska också komma hem oskadd.”
Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket


 

Mer info om Håll Nollan och hur man ansöker om medlemskap finns på hållnollan.se