MEDLEMSFÖRETAG

Söderbergs Yttertak är med och bygger dagens moderna Stockholm.

Söderbergs Yttertaks Gustav Stake är inte särskilt orolig för lågkonjunkturen. Vi har sett en liten nedgång i förfrågningar, säger han. Samtidigt har vi varit med länge och gått igenom många upp och nedgångar tidigare. Så vi tar det som det kommer. 

Gustav Stake är VD och arbetande ägare inom Söderbergs Yttertak som har sitt kontor i Spånga en bit utanför centrala Stockholm.  

Redan som 15-åring inledde Gustav Stake sin yrkesbana i takbranschen hos den dåvarande ägaren Rune Söderberg som hade startat Söderbergs Yttertak 1969.

Bakgrunden var att Gustav Stakes far arbetade som fastighetsförvaltare och anlitade Söderbergs Yttertak för takläggning.

- Det var genom den kontakten som jag och min bror Joakim fick jobb hos Rune Söderberg på somrarna. Första året var 1978 och på den tiden handlade det mest om renovering av papptak som vi strök med så kallade asfaltsemulsioner. Sen fick jag chansen att fortsätta som anställd efter att jag hade gått ut skolan. Joakim tog en annan väg och gjorde andra saker i ett antal år, men sedan tio år är han tillbaka i företaget och har numera hand om större entreprenadprojekt.

I början av 2000-talet var det dags för Rune Söderberg att gå i pension och eftersom inget av hans barn ville driva företaget vidare öppnade sig möjligheten för Gustav Stake att ta över verksamheten.

- Under de dryga tjugo år som jag drivit Söderbergs Yttertak har vi fortsatt att växa och utveckla vår kompetens så att vi idag kan hantera alla typer av takprojekt.

Möter ständigt nya utmaningar

Samtidigt framhåller Gustav Stake att det ständigt dyker upp nya utmaningar att ta sig an och lära sig av.

- På uppdrag av Skanska och deras kund Svenska Bostäder installerar vi just nu cirka tvåtusen kvadratmeter tätskikt på en rund byggnad med nittiotvå lägenheter som uppförs på en stor innergård i kvarteret Plankan på Södermalm i Stockholm.

Fastighetens runda tak innebär en extra utmaning för Söderbergs Yttertaks takmontörer.

- Det vanligaste formatet i byggbranschen är ju fyrkanten. Men just nu är det en arkitektonisk trend att man bygger med mer organiska former. Det ställer särskilda krav på våra takmontörers yrkesskicklighet eftersom de tätskiktsmaterial som vi arbetar med inte är anpassade för tak som exempelvis är runda.

Gustav Stake berättar att för det runda gårdshuset får man skära till kilformade skivor av tätskiktet och montera dem från mitten av taket och ut mot kanterna.

- Huvudfokus ligger förstås på att få taket helt tätt. Samtidigt är det viktigt att skära till tätskikten så att spillet blir minimalt, både för att spara kostnader och miljön.

Ett annat projekt med runt tak där Söderbergs Yttertak varit delaktiga är Stockholms nya life science center Forskaren i Hagastaden. Den runda byggnaden har uppförts av Zengun, en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm, på uppdrag av fastighetsbolaget Vectura.

Forskaren är en 24 000 kvadratmeter hållbar mötes- och arbetsplats för innovation och utveckling belägen i hjärtat av Stockholms vetenskapsstad. Byggnaden, som har plats för 1700 medarbetare, rymmer lokaler för kontor, laboratorier, klinik, showroom mm.

- Vår takmontörer har lagt cirka fyra tusen kvadratmeter tätskikt på Forskarens runda tak. Här var utmaningen inte enbart formen på taket. Det skulle även fungera som rekreationsyta där människor kan njuta av sedum-grönska och promenadstråk. Det förbereddes också för installation av solpaneler.  

I Stockholm och särskilt i innerstaden, påpekar Gustav Stake, har det under senare år blivit allt vanligare att man tar taken i anspråk för att skapa olika miljöer där människor kan vistas.

- När man ovanpå tätskiktet anlägger trädgårdar, gång- och löparbanor, caféer, utegym, solpaneler och annat, då är det särskilt viktigt att våra takmontörer utför ett förstklassigt arbete. Helt enkelt eftersom när tätskiktet täckts över är det kostsamt att komma åt att reparera. Fördelen är samtidigt att tätskiktet skyddas av sedum-lager och de eventuella andra överbyggnader som läggs ovanpå.

Gustav Stake

"Sveriges Takentreprenörer bistår inte enbart med de utbildningar vi behöver. De är även en stark röst i debatten med förmåga att påverka saker och ting."

Gustav Stake - Söderbergs Yttertak

Viktigt att planera logistiken

Att Söderbergs Yttertaks tjugotalet takmontörer ofta arbetar på byggprojekt i centrala Stockholm innebär även andra specifika utmaningar.

- Vi jobbar nästan till hundra procent med nyproduktion och vi tar uppdrag i hela Stockholms län. En stor andel av dessa uppdrag är i Stockholms centrala delar och det är oftast de projekten som ställer störst krav på oss.

Gustav Stake förklarar att en stor del av utmaningen handlar om att få logistiken att fungera optimalt.

- För byggprojekt inom Stockholms innerstad är det vanligt att det enbart finns plats för själva byggnaden och minimalt eller inget markutrymme alls runtom för själva produktionen.

Rent praktiskt innebär det att man får så kallade slot-tider när tätskiktsmaterialet ska levereras till den kran som sedan omedelbart lyfter upp materialet på taket.

- Det medför att vi måste vara mycket noga med planeringen. Leverans av vårt material måste synka med logistiken för övriga byggprojektet. Sen är det en ytterligare utmaning att ha stora mängder material liggande på samma yta som man ska montera tätskiktet på.

Professionella och välutbildade

Taket, understryker Gustav Stake, är ju en utsatt del av varje byggnad och därför är det viktigt att man som takentreprenör alltid levererar ett kvalitetsmässigt gott resultat.

- Vi har erhållit Sveriges Takentreprenörers Auktorisation och det innebär att vi driver vår verksamhet på ett professionellt sätt och enligt gällande lagar och regler. Utöver detta säkrar vi kvaliteten mot våra uppdragsgivare genom att ha takmontörer som gått Sveriges Takentreprenörers montörsutbildning och som är utbildade av vår materialleverantör Icopal på deras tätskikt.

Apropå Sveriges Takentreprenörers Auktorisation betonar Gustav Stake vikten av en stark branschorganisation som arbetar för takentreprenörernas bästa.

- Sveriges Takentreprenörer bistår inte enbart med de utbildningar vi behöver. De är även en stark röst i debatten med förmåga att påverka saker och ting. Att ha en oberoende part som driver våra frågor stärker oss takentreprenörer och gör oss mer oberoende gentemot våra leverantörer och uppdragsgivare, och det vinner vi alla på i längden.

Söderbergs yttertak

Om Söderbergs Yttertak

Etablerades: 1969
Finns i: Spånga strax utanför Stockholm
Ägare: Gustav Stake
Antal anställda: VD/arbetande ägare, två projektledare och tjugo takmontörer
Omsättning: 40 miljoner per år
Aktiva inom: Stockholms län
Exempel på uppdragsgivare: NCC, Peab, Skanska, Zengun
Auktoriserade: Ja
Tätskikt: Icopal

www.yttertak.se