Han var också den förste att bli invald som styrelsemedlem i TIB (numera Sveriges Takentreprenörer) vid bildandet för, i år 40 år sedan. Han var i den rollen även med i Förhandlingsdelegationen för Byggentreprenörerna, senare Sveriges Byggindustrier och numera Byggföretagen.

Alltid med ärlighet, uppriktighet och orädd att ta konflikter. I de frågor Johnny hade synpunkter, framförde han dem. Han var mycket noga med att skilja på sak och person. Man kunde vara helt oense i sakfrågan under diskussionen men ändå skiljas som vänner. En mycket fin egenskap som Johnny besatt.

Privat drev han framgångsrikt hästuppfödning med stort intresse, på sin gård nära Sturup. Dessutom var han delägare i en större segelbåt under flera år och hade stort utbyte av den tillgången.

Johnny blev 72 år.
Jag saknar dig mycket, Johnny men är tacksam för alla de år vi fick tillsammans.
Våra varmaste tankar går till Anne och Johnnys övriga efterlevande.

För Sveriges Takentreprenörer
Ulf Wernquist
Hedersordförande