Kampanjen, som genomfördes under vintern och våren 2019, var riktad till Sveriges alla kommunala ­­bostadsbolag.

Kampanjbudskapet var: Välj TIB-auktoriserade företag vid takarbeten. Då vet ni att utförande tak­entreprenör uppfyller högsta möjliga krav på kvalitet, kompetens och seriöst företagande samt lever upp till gällande myndighetskrav. 

– I vårt budskap ingick också att man numera kan ställa TIB-auktorisationen som skall-krav vid offentliga upphandlingar av takarbeten - efter en prejudicerande dom i Nacka Tingsrätt 2014. En vinst med prejudikatet är att man slipper riskera att upphandlingen upphävs eller att den överklagas från en förlorande budgivare. Och på så vis undviker man även fördröjd projektstart, säger Classe Persson från TIB:s auktorisationsnämnd.

Kampanjmaterialet bestod av ett brev riktat till ansvariga LOU-upphandlare på Sveriges kommunala bostadsbolag. Brevet skickades som e-post och som fysiskt brev. Dessutom har ett antal debattartiklar på kampanjtemat publicerats i flera olika branschtidningar. Och budskapet har kommunicerats via TIB:s hemsida och Facebook-sida.

Göra TIB-auktorisationen mer känd

– TIB-auktorisationen har inte varit tillräckligt känd ute på marknaden och därför har vi genomfört kampanjen. De medlemsföretag som är TIB-auktoriserade lägger ner mycket möda på att erhålla sin auktorisation. Och vi vill ju självklart att upphandlare av taktjänster ska känna till att det är skillnad på takentreprenörer som är TIB-auktoriserade och de som inte är det, säger Classe Persson.

Han understryker också tryggheten för upphandlare att välja en TIB-auktoriserad takentreprenör.

– Då vet man att man får rätt kvalitet på utfört takarbete och att takentreprenören ifråga sköter sin verksamhet på ett korrekt och professionellt sätt. Att välja en undermålig leverantör kan leda till bortslösade skattepengar för ett kommunalt ­bostadsbolag eller orsaka sämre lönsamhet för en privat aktör. Genom att anlita ett TIB-auktoriserat företag minimerar man sådana risker på ett enkelt sätt.

Inledde under Almedalsveckan

Kampanjen för att öka kunskapen om fördelarna med att välja TIB-auktoriserade takentreprenörer inleddes egentligen redan förra sommaren. Då besökte Classe Persson och TIB:s kansliansvarige Joakim Stenberg Almedalsveckan på Gotland där de träffade en rad beslutsfattare och opin­ionsbildare.

– I Almedalen fick vi möjlighet att berätta om TIB-auktorisationen för riksdagsmän, riksdagstjänstemän och företrädare för olika branschorganisationer i byggbranschen m fl. Intresset var så stort att vi planerar att göra om samma sak i år, säger Classe Persson.

Rättvis kampanjfinansiering

Alla TIB:s medlemsföretag är inte TIB-auktoriserade. Därför har TIB varit noga med att finansiera kampanjen om TIB-auktorisationen på ett rättvist sätt.

– För oss har det varit viktigt att inte använda medlemsavgifter från icke TIB-auktoriserade medlemmar för att bekosta kampanjen. Den har istället betalats av de takentreprenörer som är auktoriserade och som i förlängningen gynnas av att TIB-auktorisationen blir mer känd och efterfrågad, säger Classe Persson.

Samtliga TIB-auktoriserade företag finns listade på TIB:s hemsida (www.tib.se). Här finns även information om ­domen som ledde till att TIB-auktorisationen numera är godkänd som skall-krav vid offentliga upphandlingar.