“En dokumenterad lista med minst fem avslutade objekt under föregående verksamhetsår” – så lyder ett av kraven som TIB ställer på tak-och tätskiktsentreprenörer som ansöker om TIB:s unika auktorisering. De angivna referenserna granskas sedan mellan januari och mars av en kvalitetskontrollant. Vid granskningen är det totalt sex punkter som behandlas:

  • Heta arbeten Gjorde entreprenören en riskanalys för heta arbeten innan arbetet startade och var uppdragsgivaren delaktig i det?
  • Säkerhet Vilken typ av fallskydd arbetade företaget med? Upplevde uppdragsgivaren att företaget arbetade säkert?
  • Kvaliteten Är uppdragsgivaren nöjd med arbetet?
  • Miljön Hur upplevde uppdragsgivaren miljöarbetet? Tog företaget bort skräpet efter sig? Hur förvarades skräpet under arbetet?
  • Dokumentation Har uppdragsgivaren fått garanti på arbetet och har hen fått en faktura med specifikation på vad exakt som är utfört?
  • Tillgänglighet Är företaget lätt att få tag i när uppdragsgivaren ringer eller mailar dem?
  • Övrigt Noterar ifall referensen säger något under samtale, till exempel om hen berömmer en person eller rent av är negativ till en person, 90 procent av de personer och företag som TIB granskar ger beröm till företagen som har sökt auktorisation hos TIB.

Endast om samtliga punkter godkänns går företaget vidare i ansökningsprocessen.
– Varje år kontaktar vi referenserna som företagen har angett; det är oftast kommunala företag, privata företag och bostadsrättsföreningar. När vi går igenom punkterna är det för att säkerställa att uppdragsgivaren upplever att arbetet har utförts på ett säkert sätt. Detta är otroligt viktigt för både beställaren och företaget i sig, men såklart även för miljön och säkerheten, säger Peter Strand, kvalitetskontrollant för TIB:s auktorisationsnämnd.

En tidsbunden auktorisering

Eftersom auktoriseringen är årsbunden innebär det att alla företagen behöver ansöka på nytt efter att 12 månader har gått, därmed krävs det nya referenser vid varje ansökning. Att auktoriseringen är tidsbunden är ett beslut som auktorisationsnämnden har fattat för att kunna garantera beställare av TIB-auktoriserade bolag att företaget som de anlitar håller en hög standard. TIB:s auktorisering utfärdas endast till företag som uppfyller och har dokumenterat ställda krav kring bland annat kompetensutveckling, myndighetskrav och kvalitetsarbete. I utbyte kan entreprenörerna marknadsföra sitt företag i enlighet med TIB:s garantier och använda auktoriseringen som en form av kvalitetsstämpel.
– Det arbetet som TIB gör är otroligt viktigt. Genom att anlita ett TIB-auktoriserat företag vet du som beställare av ett nytt eller renoverat tak att du anställer en takentreprenör som uppfyller alla krav som man kan ställa på ett seriöst företag. De årliga kvalitetskontrollerna är en viktig del i detta, avslutar Peter Strand.