Med ursprung i Japan

Per Öberg berättar att Lean har sitt ursprung i Japan. Första steget togs på 1930-talet och fortsatte efter andra världskriget när biltillverkaren Toyota besökte Ford Motor Company i USA. Genom att lyssna och lära av Ford lyckades Toyota utveckla Fords löpande-band-princip via en rad enkla innovationer. Och därmed hade man uppfunnit Toyotas Produktionssystem - som sedan blev Lean.

– Att inspireras och lära av Ford var ett sätt för Toyota, som låg efter i den tekniska utvecklingen och inte hade samma resurser, att ändå uppnå kvalitet och resultat som kunde konkurrera med amerikanerna, säger Per Öberg.

Lean inom byggbranschen

Lean eller Lean Construction som metoden kallas inom byggbranschen handlar om att skapa processer och en arbetskultur som bygger på nära samarbete och delande av kunskap. Erfarenheter från de som använt Lean visar att den leder till större trivsel bland medarbetarna, säkrare arbetsplatser och mindre slöseri av tid, arbetsinsats och material.

Per Öberg framhåller att när Lean fungerar som bäst är det en effektiv metod för att korta produktionstider och kostnader tack vare noggrann planering och projektering.

– Man får högre effektivitet genom göra rätt saker från början och därmed eliminera onödiga moment genom hela produktionskedjan.

En rad bärande delar

Lean innehåller rad bärande delar. Att sätta kunden främst. Att respektera människorna man arbetar med. Att sträva mot ständiga förbättringar. Att eliminera slöseri, ojämnhet och överbelastning. Att jobba med standardisering. Att optimera flödet av material och information. Att sätta kvalitetskontroll först i ett projekt istället för sist - dvs att lösa problem och rätta till felaktigheter längs vägen istället för i efterhand.

– Ta exempelvis punkten om att respektera de människor man arbetar med. Inom Lean handlar det om att utföra sitt jobb så omsorgsfullt och noggrant att nästa person i kedjan alltid får optimala förutsättningar att göra sitt arbete på bästa sätt, säger Per Öberg.

I respekten ingår också att värdesätta sig själv, att se sin del i helheten och därmed den större betydelsen av det man gör. Att varje medarbetare frågar sig: vad innebär mitt arbete egentligen? Lägger jag bara tätskikt? Eller ser jag även till att människorna under taket skyddas och att byggnaden förblir intakt och att dess värde bevaras? Vad betyder det för samhället att vi har välkonstruerade byggnader?

– Medarbetare som ser hur viktig deras insats är för helheten blir också mer motiverade och engagerade, säger Per Öberg.

Han nämner den klassiska anekdoten om två murare som fick frågan vad de jobbade med. Jag murar en vägg, svarade den ena. Jag bygger en katedral, sa den andra.

Mäta sina framsteg

Att hela tiden vilja göra saker bättre och att mäta sina framsteg är en central del av Lean. Varje förbättringsresa börjar med ett nuläge. Var står vi nu? Vad ska vi göra framåt? Och sedan skapa en plan utifrån det.

– Lean är en konkret och pragmatisk metod. Det handlar om att mäta mäta mäta. Att ställa konkreta frågor för att få fram konkreta siffror och resultat. Hur mycket bättre har vi blivit de senaste halvåret? Har klagomålen blivit färre?

Har felrapporterna minskat? Kommer kunderna tillbaka och lägger nya uppdrag?

Per Öberg understryker att förbättringarna inte måste vara omfattande eller komplicerade. Och han säger att en viktig del är att sluta tro eller gissa och istället ta reda fakta.

– Det kan ofta handla om enkla saker. Vad berodde förseningen på? Vi fick inte fick materialet inte i tid. Hur säkrar vi att det inte händer igen? Eller om kunden verkar missnöjd. Ta reda på varför. Kanske är kunden nöjd med vårt arbete men vi hade inte städat ordentligt. Det är ju lätt att fixa.

Lean uppmuntrar också till att experimentera och tänka i nya banor. Att ibland prova saker utan att veta innan om de fungerar eller leder till förbättringar.

– Ofta vet man inte vad som fungerar förrän man testat. Och det kan handla om att tänka på nya sätt. Exempelvis istället för att förbättra hur man skruvar i en skruv - kanske fundera på om det ska vara en skruv överhuvudtaget. Kan man lösa det på ett annat sätt?

Alla har ett ansvar

I Lean ingår att alla har ansvar för att göra saker bättre. Och utgångspunkten är att det alltid finns utrymme för förbättringar i alla processer.
Per Öberg berättar att i samtliga Toyota-fabriker runtom i världen finns ett snöre intill det löpande bandet och när man drar i snöret stannar produktionen.
– Toyota uppmanar sina medarbetare att dra i snöret om de upptäcker att något är fel. På så vis delar alla ansvaret att minimera felaktigheter och misstag. Och felen använder man sedan för att lära sig hur man ska göra istället, så att man kan bli ännu bättre.

Lean är en filosofi och metod som också vill inspirera till att se sin förbättringsresa i det långa perspektivet.

– Japanerna har ett annorlunda synsätt än vårt västerländska kvartalsfokus. De siktar på att vara bäst långt in i framtiden. Och man förordar att ta små steg i taget för att hela tiden bli bättre och aldrig göra några jättehopp.

Visuell och kontinuerlig styrning

Det visuella är viktigt inom Lean. Att exempelvis använda whiteboard-tavlor för att rita upp och visa alla inblandade var ett specifikt projekt befinner sig och hur vägen framåt ser ut.

– Metoden förordar fortlöpande daglig styrning via korta möten med snabba och gärna visuella avstämningar för att hålla alla inblandade uppdaterade och ha koll på att man gör rätt saker och är på rätt väg.

Som avslutning vill Per Öberg framhålla att Lean fungerar utmärkt för alla typer av verksamheter inom byggbranschen och för olika storlekar på företag.

– En faktor som skiljer oss från exempelvis bilindustrin är ju att vi sätter upp tillfälliga fabriker på nya platser när något ska byggas eller renoveras. Det gör att våra utmaningar kan se lite annorlunda ut än vid fasta anläggningar. Men att Lean funkar i byggbranschen råder ingen tvekan om. ­Metoden har använts här sedan 1990-talet och erfarenheterna visar att Lean fungerar lika bra för oss som för aktörer i andra branscher.