– TIB gör ett fantastiskt arbete. De ger bra hjälp för både nystartade och etablerade företag samtidigt som de underlättar för beställaren, säger Lennart Johansson, arbetschef och kvalitets- och miljöansvarig på Eskilstuna TakXpert.

Under slutet av 90-talet inleddes diskussioner om att införa ett certifieringssystem för tak-och tätskiktsentreprenörer. Syftet med systemet var att möjliggöra en kvalitetsförsäkran av bolag inom branschen och därmed garantera beställarna en trygghet. Lennart Johansson och hans dåvarande team tog själva fram ett förenklat kvalitetsledningssystem med inspiration av de ISO-system som fanns då. Kort därefter inledde Ulf Wernquist, som då var ordförande i TIB, arbetet för att ta fram en auktorisation. Efter ytterligare några år hade utbildningskurser fastställts och auktorisationen var öppen för ansökan vilket Lennart Johansson, tillsammans med sitt team på TakXperten Eskilstuna, var snabb med att göra.

– När diskussionen först uppdagades blev det nästan som två läger bland takentreprenörerna. Eftersom systemet bygger mycket på att framföra dokument och ha koll på sitt bolag var det många som tyckte att det var omständligt, men jag tände helt på idén att införa en kvalitetsstämpel. Det underlättar för beställarna att hitta en bra entreprenör, samtidigt som det underlättar för entreprenören i att kunna marknadsföra sig. Det är win-win helt enkelt, säger Lennart Johansson.

Många fördelar med TIB-auktorisationen
Idag har TIB varit tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige i över 30 år. Med cirka 100 medlemmar i föreningen, varav ungefär hälften är auktoriserade, strävar TIB efter att ge råd, stöd och information till medlemsföretagen och höja standarden inom branschen. Målsättningen är att öka medvetenheten hos både entreprenörerna och deras beställare om kraven på bland annat kvalitet, miljöhänsyn och långsiktighet. TIB har till exempel ett brett kursutbud inom områden som berör teknik, marknadsföring, avtalsfrågor och samarbete med försäkringsbranschen genom kontakter med brandskyddsföreningen.

– Det är klurigt att driva eget företag med alla skatt- och arbetsmiljöregler, vilket juristerna inom TIB underlättar genom den professionella hjälpen som de erbjuder. Dessutom så ingår det även att du ska gå en kurs inom byggjuridik vilket är givande eftersom det är ett svårt ämne, särskilt om du kanske inte är van vid att sitta vid skolbänken, säger Lennart Johansson och fortsätter:

– Att vara TIB-auktoriserad gynnar helt enkelt både dig som företag och kund. Väljer du ett TIB-auktoriserat företag så vet du vilken nivå det är på företaget. Det innebär att de betalar sina skatter, att de har en hög utbildningsnivå och god kvalitet på sin produkt.