För att garantera ett korrekt och relevant innehåll är skriften framtagen av TIB i samarbete med tretton företag inom tak- och tätskiktsbranschen, varav tio materialleverantörer.

Bakgrunden till den förenklade branschtolkningen är att gällande standarder för takavvattning sällan används eller feltolkas. Det beror bland annat på att standarderna är relativt omfattande och delvis ganska komplicerade samt skrivna på engelska.

Arbetet med riktlinjerna i den nya branschtolkningen har letts av Fredrik Rundgren, VD på Constructech AB, som säger följande om varför den behövs:

– Främsta syfte är förstås att göra det enklare att erhålla fungerande system för takavvattning som skyddar aktuell byggnad. Vilket också ger fastighetsägaren en mer problemfri förvaltning med lägre kostnader för underhåll och reparationer. Samtidigt hjälper riktlinjerna takentreprenör och materialleverantör att göra rätt och undvika skador och möjliga juridiska tvister.

Tryggt att veta sin roll

I den nya branschtolkningen finns en översikt där samtliga aktörer - totalentreprenör, utförandeentreprenör, byggherre, takentreprenör, VVS-konsult, konstruktör och systemleverantör - kan se sin roll och sitt ansvar i ett takavvattningsprojekt.

– Det är tryggt att ha kunskap om sitt och andras ansvar. Resultatet blir bättre när alla aktörer vet vilka krav man ska ha på sig själv och på andra. Exempelvis får takentreprenören hjälp att ställa rätt krav på sin materialleverantör samtidigt som takentreprenören vet vilket ansvar man har mot byggherren, säger Fredrik Rundgren.

Takavvattning steg för steg

På ett enkelt och tydligt sätt går den nya branschtolkningen igenom samtliga delar av hur ett takavvattningsprojekt vid nyproduktion ska genomföras för att leva upp till gällande standarder. Här ingår beräkningar, systemtyper, dimensionering, komponentkrav, utformning och materialval samt takavvattningsberäkning och takplan.

– Man får till exempel hjälp att beräkna hur systemet ska dimensioneras utifrån hur intensivt och ofta det regnar på den aktuella platsen. Att fullt ut ta med detta i beräkningen i sin avvattningsplan är viktigt. Om systemet underdimensioneras spelar det ingen roll att installationen är väl genomförd i övrigt. Då riskerar man ändå översvämningar och potentiella problem som skador på tätskikt och fasad eller i värsta fall vattenskador inomhus via läckage in i byggnaden, säger Fredrik Rundgren.

Rätt nivå varje gång

Ett grundläggande syfte med standarder är att hålla uppe kvalitetsnivån och bidra till att den nivån erhålls i varje projekt.

– Att göra rätt och leverera kvalitet ska vara enkelt. Det är bara att följa riktlinjerna i TIB:s nya förenklade branschtolkning. Då är man säker på att få en lösning som fungerar och som skyddar byggnaden och värnar alla inblandade, säger Fredrik Rundgren.