Sedan 2012 har Sveriges Takentreprenörer Montörsutbildning legat på en digital plattform via utbildningsföretaget Hermods. När det avtalet upphörde 2021 beslöt Sveriges Takentreprenörer att inleda ett samarbete med STIB Ställningsentreprenörerna om att istället använda deras digitala utbildningsplattform som grund.

I syfte att få den nya lösningen att passa optimalt för Sveriges Takentreprenörer Montörsutbildning har STIBs plattform vidareutvecklats funktionsmässigt och även försetts med TIBs grafiska design.

Sveriges Takentreprenörer Montörsutbildning riktar sig till yrkesverksamma tätskiktsmontörer som är anställda hos en takentreprenör och som ännu inte har genomfört teori­utbildning för kompetensbevis – men som önskar göra det.

Krävs 6 000 timmar praktisk erfarenhet

För att få genomföra den teoretiska delen av utbildningen till tätskiktsmontör krävs att man har minst 6 000 timmars praktisk erfarenhet av att montera tätskikt. Det motsvarar cirka tre år heltid ute på taken. Andra vägar till yrket tak- och tätskiktsmontör går genom någon av de grundutbildningar som erbjuds via gymnasiet, vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning och som Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN, står bakom.

Sveriges Takentreprenörer Montörsutbildning inleds med en introduktionsdag där kursledaren går igenom utbildningen och ger eleverna (15-25 per kurstillfälle) tillgång till aktuellt utbildningsmaterial samt beskriver vad som krävs för att uppnå kursmålen.

Läromedlen – som består av en lärobok i kombination med innehållet i TIBs utbildningsplattform – har tagits fram av Sveriges Takentreprenörer i samarbete med BYN.

Sex moduler på sex månader

Efter introduktionsdagen får varje elev ett mejl med inloggningsuppgifter till Sveriges Takentreprenörers nya digitala plattform. Den är uppdelad i sex olika moduler som eleven går igenom på egen hand, med prov efter varje modul. Man har sex månader på sig att slutföra alla moduler i sin egen takt.

Efter godkänt teoriprov skickas kompetensbeviset som visar att eleven är färdigutbildad tak- och tätskiktsmontör till arbetsgivaren där montören är anställd.

Högre nivå via skräddarsydd utbildning

Ett kompetensbevis som erhålls via Sveriges Takentreprenörers skräddarsydda Montörsutbildning höjer inte bara värdet för den enskilde tak- och tätskiktsmontören – som blir mer eftertraktad på arbetsmarknaden. Det ökar även takentreprenörens sammanlagda kompetens, vilket gör att de blir mer attraktiva för befintliga och nya kunder. Dessutom påverkas nivån i hela tak- och tätskiktsbranschen positivt för varje tak- och tätskiktsmontör som erhåller sitt kompetensbevis.

Godkänd utbildningsgivare av BYN

Sveriges Takentreprenörer har godkännande från BYN att agera som utbildningsgivare för vuxenutbildning av tak- och tätskiktsmontörer. Utbildningsmaterialet som används vid teoriutbildningarna är utvecklat av Sveriges Takentreprenörer och speciellt framtaget för tak- och tätskiktsmontörer. Sveriges Takentreprenörers yrkesinriktade utbildningsmaterial används också av BYN i lärlingsutbildningar för yrkesbevis.

Ämnesområden som ingår i Sveriges Takentreprenörers teoriutbildning:
- Byggfysik
- Byggnadslära
- Isolering
- Tätskiktsteknik
- Byggmiljö och säkerhet
- Lyftredskap – hjälpmedel
- Elsäkerhet
- Byggmatematik - Byggekonomi
- Ritningsläsning

Sveriges Takentreprenörer anordnar löpande nya utbildningsdagar på olika orter runtom i Sverige så fort det finns tillräckligt många anmälda kursdeltagare.

Anmälan till Sveriges Takentreprenörer Montörsutbildning görs till Sussie Bierbum på Sveriges Takentreprenörers kansli:
kurs@tib.se
08-508 938 08