PRODUKTUTVECKLING

Europeisk provningsstandard för klistrade tätskiktssystem

Tack vare Europas första provningsstandard för klistrade tätskiktssystem slipper de som väljer att helt eller delvis klistra fast tätskiktet på taket sväva i ovisshet om den vindlastberäkning de gör är korrekt.  

Sedan 2010 har det funnits en godkänd provningsstandard för mekaniskt infästade tätskiktssystem, EN 16002. Fram till i höstas har det saknats motsvarande standard för klistrade tätskiktssystem.

Från den 12 september 2022 gäller i Sverige den nya standarden SS-EN 17686:2022 för ”Flexibla tätskikt - Bestämning av motstånd av vindlast för takuppbyggnad med klistrade tätskiktssystem”.

Fredrik Rundgren är VD på Constructech AB där man nu börjat genomföra tester enligt den nya provningsstandarden i företagets labb i Strängnäs.

- Standarden för klistrade tätskiktssystem har varit under utveckling i mer än tio år, berättar Fredrik Rundgren. Precis som EN 16002 är den nya standarden utformad för att kunna användas tillsammans med Eurokod SS-EN-1991-1-4 vid dimensionering för vindlast på en byggnad.

Tidigare har de som gjort vindlastberäkningar för klistrade tätskiktssystem tvingats göra det utan koppling till gällande provningsstandard.

"Tack vare den nya standarden slipper man leva i ovisshet om den beräkning man gör är korrekt. Med SS-EN 17686:2022 kan vi testa tätskiktssystem som antingen är helt klistrade eller som är en kombination av svetsade och limmade lösningar."

Fredrik Rundgren - Constructech

Den nya provningsstandarden bidrar inte bara till ett limningsmönster som garanterar att takuppbyggnaden lever upp till de hållfasthetskrav som gäller.

- Man får också hjälp att bara använda precis så mycket lim som behövs. Vilket förutom att säkerställa att taket ligger kvar när det blåser också sparar pengar. 

Fredrik Rundgren förklarar att i syfte att optimera mängden lim kan man göra två test och kombinera resultaten för de olika takzonerna såsom hörnzon, randzon och mittzon.

- Säg att det ena testet visar att det räcker med en limningsintensitet på trettio centimeter mellan limstängerna i mittzonen, istället för femton centimeter. Då kan man använda det resultatet och kombinera det med det andra testets högre limkrav för randzoner och hörnzoner och på så vis spara pengar utan att kompromissa med hållfastheten.

SS-EN 17686:2022SS-EN 17686:2022

Den nya provningsstandarden SS-EN 17686:2022 finns att köpa från
SIS - Svenska Institutet för Standarders hemsida.

Köp på www.sis.se