Oavsett hur man väljer att genomföra sin grundutbildning - via gymnasiet, vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning eller som företagslärling - är kvalitetssäkringen av lärandet en gemensam nämnare i det nya yrkesutbildningsavtalet.

- Med det nya avtalet säkrar vi att samtliga utbildningsvägar genomförs utifrån samma kvalitetskrav, säger Christian Nielsen. Det betyder att oavsett vilken utbildningsväg lärlingen väljer så håller utbildningen en likvärdig nivå.

Den nya kvalitetssäkringen innebär att kvalifikationskrav ersätter nuvarande målbeskrivningar.

- Tack vare de nya kvalifikationskraven uppnår vi en högre kunskapsnivå - både under grundutbildningen och kvalifi­ceringstiden - jämfört med målbeskrivningarna.
Att de nya kvalifikationskraven förväntas leda till en högre kunskapsnivå beror bland annat på att de är mer detaljerade.

- Det blir enklare att kontrollera individens kunskapsnivå genom att vi mer ingående beskriver vad man ska kunna för att erhålla sitt yrkesbevis. De nya kvalifikationskraven är dessutom lättare att förstå både för lärling och handledare.

Christian Nielsen framhåller att utöver höjda kvalifikationskrav innebär det nya yrkesutbildningsavtalet att kvalificerings­tiden för att uppnå yrkesbevis förlängs.

- Grundutbildningen koncentreras till maximalt tolv månader. För yrket tak- och tätskiktsmontör följer sedan en kvalificeringstid på trettio månader. Sammanlagd utbildningstid kan alltså bli upp till fyrtiotvå månader eller tre och ett halvt år.

Under kvalificeringstiden tillämpas en lönetrappa där lärlingen får en viss procent av lönen första året, lite mer andra året och ytterligare en ökning sista sex månaderna. Procentsatserna är ännu inte fastställda i avtal mellan parterna.

Anställs som andra medarbetare

En central nyhet i det nya utbildningsavtalet är att lärlingar anställs på samma sätt som andra nya medarbetare hos tak­entreprenören - vilket ger en ökad anställningstrygghet.

- Alla lärlingar får en tillsvidareanställning, som takentreprenören kan välja att inleda med en sex månaders provanställning enligt byggindustrins avtal om anställningsskydd.

Det nya yrkesutbildningsavtalet medför också förändrade krav på lärlingens handledare.

- Handledaren måste ha yrkesbevis eller motsvarande och ska ha tagit del av handledarinstruktionen. Och i det nya avtalet begränsas antalet lärlingar som en handledare får ha samtidigt till tre stycken, säger Christian Nielsen.

Tidigare ställdes inga krav på handledarens yrkeskvalifikationer och det fanns ingen begränsning i antalet lärlingar som var knuten till samma handledare. Dessutom kunde till exempel en platschef vara registrerad handledare, men delegera ut handledar­skapet till andra, som kanske inte alltid hade de kvalifikationer eller resurser som krävs för att handleda en lärling.

- Nu kopplas handledare och lärling ihop mycket närmare ­vilket ger en högre kvalitet på lärlingens utbildning. Det blir lättare att följa upp längs vägen att lärlingen tillgodogör sig tillräckligt med teoretisk och praktisk kunskap i syfte att så småningom uppfylla kraven för att bli yrkeskvalificerad.

BYN tar fram handledarutbildning

Just nu arbetar BYN med att ta fram en branschanpassad handledarutbildning som tar upp handledarens och lärlingens rättigheter, skyldigheter och ansvar under lärlingstiden.

- Att genomföra BYNs handledarutbildning innebär cirka tio timmars hemarbete fördelat över några månader. Tanken är att den ska ge handledaren en fördjupad förståelse kring sin roll.

De nya kraven för att uppnå yrkesbevis som takmontör är framtagna i samverkan med TIB tillsammans med Sveriges takentreprenörer.

- Yrkeskraven återspeglar den nivå som TIB och företagen inom tak- och tätskiktsbranschen och deras uppdragsgivare ­förväntar sig av takmontören. Kraven är också anpassade utifrån det europeiska ramverket för kvalifikationer, EQF.

Vi frågar Christian Nielsen om han utifrån sin långa erfarenhet som utbildningsrådgivare har något råd att skicka med till Sveriges takentreprenörer.

- Då skulle jag råda dem att inte sätta handledare och lärling i hundra procent produktion. I alla fall inte direkt från start. Det är viktigt att lärlingen får möjlighet att växa in i sin roll. Att det exempelvis finns tid och utrymme att begå misstag och få göra om vissa moment några gånger för att lära sig att utföra dem korrekt.
Som avslutning vill Christian Nielsen uppmärksamma handledarnas insats.

- Alla som handleder lärlingar förtjänar ett starkt erkännande för viljan att lära ut och dela med sig av sin kompetens och erfarenhet. Deras bidrag är avgörande för att lärlingen på ett tryggt sätt ska utvecklas till en skicklig yrkesman.

Övriga fakta

Det nya yrkesutbildningsavtalet är en överenskommelse mellan Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) och Svenska Byggnadsarbetarförbundet (Byggnads), Maskinentreprenörerna och SEKO. För företagslärlingar i grundutbildning gäller avtalet från 1 juli 2020 och för gymnasieelever som påbörjat årskurs 2 hösten 2019 samt vuxenelever från 1 januari 2021.