- Vi vill kunna ge våra kunder det bästa erbjudandet, säger Oscar Nelson. Det gör vi genom att gifta ihop de främsta lösningarna inom solpaneler respektive tätskikt till ett komplett erbjudande. Det är en central drivkraft bakom Soltech Energys förvärv av takföretag.

Oscar Nelson säger att behovet att kombinera kompetenser också till stor del drivs av att uppskattningsvis åtta av tio för­frågningar inom tätskikt idag inkluderar installation av solpaneler.

- För oss är det viktigt att både tak- och soldelen håller samma höga kvalitetsnivå. Dessutom blir det enklare för fastighets­ägaren med en partner som erbjuder en helhetslösning.

Rekordet inom Soltech Energy, berättar Oscar Nelson, var en affär som involverade sex av koncernens dotterbolag.

- Då blev det märkbart smidigare för kunden. Med ett enda avtal och bara en partner att ha kontakt med i alla delar av projektet och en garanti.

Soltech Energys expansion via förvärv innehåller förstås även rena affärsmässiga drivkrafter.

- Vi är en publik koncern som är börsnoterad på Nasdaq First North och vi har ett ansvar att leverera stark tillväxt till våra ägare. Men en minst lika viktig drivkraft för oss som arbetar här är att bidra till en grön energiomvandling av samhället genom mer solenergi.

Oscar Nelson nämner att koncernen har cirka 70 000 ­aktieägare, varav flertalet är småsparare, som har investerat i Soltech Energy för att de vill göra något bra för miljön och klimatet samtidigt som de gör en långsiktig investering.

Konkreta faktorer, magkänsla och personkemi

Vi ber honom beskriva närmare hur det går till när de förvärvar ett takföretag. En process som involverar både konkreta faktorer och mycket magkänsla.

- Vi gör naturligtvis vår due diligence. Det vill säga vi granskar företagets ekonomi, lönsamhet, kunder, leverantörer, den lokala marknaden, tar referenser osv. Men minst lika viktigt är att förvärvet ska kännas rätt i magen.

Han säger att det handlar om att fungera bra ihop och dela samma grundvärderingar.

- Vi vill att de takföretag som vi förvärvar ska ha en positiv och sund företagskultur där medarbetarna trivs. Företag som strävar efter att fortsätta utvecklas och där det i den strävan ingår att vilja addera solenergi till sitt erbjudande.

Oscar Nelson betonar hur viktigt det är att det finns ledande personer som arbetar kvar i det förvärvade företaget efter övertagandet i minst tre år och helst längre.

- För en stabil kontinuitet framåt vill vi att hela ledningsgruppen eller minst några ledande medarbetare finns kvar och fortsätter att leda och utveckla verksamheten. ­Ambitionen är inte att göra ett snabbt klipp. Bärande är istället viljan att få verksamheten att fungera i många år framöver.

Han säger att det hänger ihop med att Soltech Energy inte går in och tar över driften av de bolag man förvärvar, vilket skiljer dem från många andra aktörer.

- Att ett takföretag är så kompetent och framgångsrikt att vi vill förvärva det beror ju på de personer som arbetar där. De känner företaget bäst.

Oro kring att få nya ägare

Oscar Nelson inser att det kan skapa oro bland de anställda när man blir såld till en ny ägare.

- Hur ska vardagen bli efter förvärvet? Kommer vi stöpas om i en form som vi inte gillar eller känner oss bekväma med? Kommer vi dränkas i mer administration när vi ingår i en större koncern?

Han understryker att inget av detta sker när de förvärvas av Soltech Energy. Han säger också att han som tidigare entreprenör inom mjukvarubranschen har full förståelse för hur utmanade det kan vara att bli uppköpt.

- Det är alltid ett emotionellt beslut att sälja sitt företag. Många takföretag ägs och drivs av duktiga och driftiga yrkesmänniskor som ofta varit med och startat dem. Det är också vanligt att de är familjeföretag med lång tradition och historia bakåt och att de har många medarbetare som arbetat länge inom företaget. Då är det naturligt att måna om att den nya hemvisten ska bli den bästa möjliga.

När det gäller framtiden spår Oscar Nelson att de cirka 800 bolag som är verksamma inom solenergibranschen i Sverige idag kommer att bli något färre framöver. Detta till följd av konsolideringen bland befintliga bolag. Samtidigt startas det nya solbolag och företag inom närliggande områden som adderar solenergi till sitt erbjudande, vilket också bidrar till tillväxten av fler aktörer inom segmentet.

- Jag tror att branschen kommer att konsolideras och vi kommer att se större företag inom solenergi. En konsol­idering där de seriösa aktörerna överlever och de mindre seriösa försvinner.

Stort behov av solenergi

Oscar bekräftar även den starka trenden inom solenergi­branschen och ser ingen avmattning när det gäller efterfrågan kring installationer av solenergilösningar på många år framöver.

- Sveriges riksdag har satt som mål att 2040 ska hundra procent av Sveriges el vara förnybar. Och vi har bara skrapat på ytan av solenergins potential att bidra till det målet. Vi vet dessutom att i dagsläget kan sju av tio svenskar tänka sig att köpa el producerad av sol.

Oscar Nelson avslutar med att ge en bild av Soltech Energys väg framåt.

- 2019 omsatte vi 50 miljoner. För 2020 var den siffran 500 miljoner. 2021 räknar vi med att nå en miljard. Och målet till 2024 är 4,7 miljarder. Vår fortsatta expansion kommer att ske genom nya förvärv ihop med organisk tillväxt inom de bolag som redan ingår i Soltech-koncernen.