Sofie börjar med att berätta att under 2016 registrerades 42 230 byggarbetsplatser i Skatteverkets system angående elektroniska personalliggare och att 25 000 av dessa fortfarande är aktiva.

Totalt gjorde Skatteverket förra året 12 000 kontroller av elektroniska personalliggare hos 11 500 företag vilket resulterade i att 450 företag belades med kontrollavgifter. Förutom dessa är ett antal ärenden fortfarande under övervägande. Den vanligaste orsaken till kontrollavgift är att man haft personal på arbetsplatsen som inte varit registrerad i den elektroniska personalliggaren.

”Jag misstänker att siffran 450 kan bli högre framöver. Det har kommit klagomål från branschen om att Skatteverket fokuserade för mycket på de byggherrar och entreprenörer som faktiskt sköter sig genom att de mest kontrollerade anmälda bygg-arbetsplatser. Men det verkar som Skatteverket har hörsammat kritiken eftersom deras fokus under 2017 är att göra fler besök på oanmälda byggen, där det finns större chans att stöta på systematiska fuskare”, säger Sofie Wilhelmsson.

När vi frågar om andra problem vid introduktionen av den nya lagen nämner Sofie att det varit en del oklarheter kring ansvar och skyldigheter.

”Det har inte varit helt klart för alla vem som ska göra vad. Till exempel har kunskapen hos många av byggherrarna varit dålig när det gäller deras skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektroniska personalliggare. Sen tror många underentreprenörer att ansvaret för att hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket vid ett kontrollbesök enbart åligger general-entreprenören. Det stämmer inte. Varje underentreprenör måste kunna visa upp sin del av personalliggaren – det vill säga liggaren för det aktuella företaget. Det räcker alltså inte att vara registrerad i den övergripande personalliggaren för hela byggarbetsplatsen. Om en underentreprenör inte kan tillhandahålla sin personalliggare blir det kontrollavgift för det företaget, inte generalentreprenören eller byggherren”, säger Sofie Wilhelmsson.

Vi ber Sofie om några fler allmänna tips som kan vara bra att tänka på.
”Den interna informationen på företaget är viktig. Det är alltid bra att samla medarbetarna och berätta vad som gäller kring elektroniska personalliggare och vad man ska göra om Skatteverket kommer för kontroll. Viktigt är då att även förtydliga vad varje takmontör har för skyldigheter. Det händer till exempel att man missar att logga ut vid dagens slut vilket innebär att den elektroniska personalliggaren inte stämmer och om det händer upprepade gånger kan man få betala böter. Och det räcker inte heller att skylla på att man glömt eller tappat bort sitt ID06-kort eftersom det idag finns många fler sätt att logga in och ut på.”

Avslutningsvis nämner Sofie att Skatteverket från nästa år får ytterligare ett verktyg att jobba med.
”Elektroniska personalliggare är ett verktyg som gör att Skatteverket kan se om det enskilda tak- och tätskiktsföretaget betalat in sina skatter korrekt. Från nästa år införs även en ny lag om arbetsgivardeklarationer med individuppgifter. Den nya lagen ersätter den nuvarande kontrolluppgiftens klumpsumma och innebär att arbetsgivaravgiften istället ska redovisas ända ner på individnivå. Enkelt uttryck betyder det att arbetsgivaren ska visa vem som fått lön, hur stor den är och hur mycket skatt som dragits varje månad. Det blir därmed enklare för Skatteverket att upptäcka fuskare genom att de kan jämföra vad som står i personalliggaren med de uppgifter som lämnats i arbetsgivardeklarationen.”