– Gruvöns nya kartongfabrik i Grums tre mil väster om Karlstad är inte bara vårt största projekt någonsin ifråga om takyta, det är även det största rent ekonomiskt. Den totala budgeten för att lägga tätskiktet var cirka 30 miljoner kronor.

Dan berättar att kartongmaskinen KM 7 är 350 lång, åtta meter bred och väger 17 000 ton. Årlig kapacitet ligger på upp till 550 000 ton board - vilket motsvarar 100 miljoner enliters mjölkpaket per dygn. BillerudKorsnäs räknar med att när maskinen är i full gång kommer sju av tio emballage i världen att levereras härifrån.

– Inne i byggnaden råder en temperatur på 80° C och hög relativ luftfuktighet. För att hindra fukt inifrån byggnaden att gå upp i taket har man installerat ett kondensskydd i isoleringen under tätskiktet. Kravet har dessutom varit att taket ska vara hundra procent tätt utifrån, säger Dan.

Protan Entreprenad Karlstad har löst detta genom att lägga ett Protan Vakuumtak - som är en av Protans egenutvecklade produkter. Med ett vakuumtak behövs inga infästningar och på så vis slipper man skruvhål, genom vilka fuktig luft annars kan ta sig upp i taket.

–När fukt inifrån byggnaden inte kan ledas ut igenom taket - eftersom taket är hundra procent tätt - måste den ta vägen någon annanstans. Det har man löst genom att leda ut fukten genom byggnadens ventilationssystem, som har mångdubbelt högre kapacitet än normal industriventilation.

Dan nämner att metoden att hålla tätskiktet på plats med hjälp av vakuum från början kommer från Färöarna, ögruppen i Atlanten mellan Norge och Island där det blåser extremt mycket.

– Ute på Färöarna skulle taken blåsa bort utan den här speciella tekniken. På kartongfabrikens tak ligger det två tätskikt ovanpå varandra. När vinden blåser trycks det övre tätskiktet ner mot det undre och skapar en vakuumeffekt. Och ju mer det blåser, desto bättre fungerar det.

Solsta Tak är nu Protan Entreprenad

Protan Entreprenad Karlstad hette tidigare Solsta Tak och vi ber Dan att berätta kort om historiken fram till idag.

– Solsta Tak startades 1986. Jag kom in som takmontör 1999 och tio år senare fick jag möjlighet att ta steget och bli avdelningsledare. Ungefär samtidigt som jag började köpte Protan hela Solsta Tak - de hade då ägt en mindre del av företaget sedan i början av nittiotalet.

Från första januari 2019 finns inte Solsta Tak längre. Man gick då upp i Protan Entreprenad AB ihop med Alingsås Tak.

– Syftet med fusioneringen har varit att stärka vår position på marknaden och stå väl rustade inför framtiden - och samtidigt kunna erbjuda våra kunder ännu bättre service. En fördel är till exempel att vi nu enkelt kan samarbeta mellan avdelningarna och hjälpas åt vid behov, vilket betyder att vi blivit mer resursstarka än tidigare.

I Protan Entreprenad ingår, förutom Karlstad och Alingsås, också avdelningar i Örebro och Stockholm - och i huvudstaden finns även central ekonomistyrning, som jobbar synkat med projektledningen i Karlstad och de andra orterna. Planen är att man ska bli fler avdelningar i framtiden.

– Sedan jag började här i Karlstad 1999 har vi hela tiden vuxit. När jag kom in var vi sex takmontörer och omsatte sex miljoner. Idag är vi 23 montörer och omsätter 50 miljoner.

Bland kunderna nämner Dan alla kommuner i Värmland, byggföretag som NCC, Skanska, Peab och mindre lokala byggare samt en rad värmländska industrier.

– Vi försöker stå på så många ben som möjligt. Geografiskt har vi vår bas i Värmland. Men vi följer även våra kunder och deras projekt runt i landet. Det kan innebära jobb i Dalarna och norrut i Sundsvall och Umeå samt ända ner i Malmö i söder - och även i Norge, vi har ju nära till norska gränsen.

Dan säger att typiska uppdrag för Protan Entreprenad Karlstad är att montera tätskikt på exempelvis större hallar, köpcentrum och industribyggnader. 

– Vi lägger även tegeltak på villor och flerbostadshus, men vårt huvudsakliga fokus är att montera tätskikt.

TIB-auktoriserade i alla år

Dan berättar att Solsta Tak, som nu blivit Protan Entreprenad Karlstad, varit TIB-auktoriserade så länge som auktorisationen har funnits.

– Vi står helt bakom TIB:s arbete med att höja nivån i vår bransch genom att få bort de takentreprenörer som är mindre seriösa - vilket ju TIB-auktorisationen bidrar till med sitt fokus på kompetens och professionellt företagande i alla delar. Han understryker att det alltid finns saker kvar att göra.

– Jag skulle önska att det fanns en certifiering av vår kompetens liknande de som finns i andra branscher. Nu kan vem som helst kalla sig takläggare. Jag tycker att vi skulle ha motsvarande krav kring det vi gör som man exempelvis har inom el och vvs.

Dan betonar att Protan Entreprenad konsekvent satsar på att utbilda alla medarbetare.

–Hos oss är alla takmontörer och tjänstemän hundra procent TIB-utbildade. Det är en av grundpelarna för att kunna erbjuda våra kunder högsta möjliga kvalitet i alla delar.

Han beskriver också en företagskultur där man kontinuerligt träffas mellan avdelningarna och utbyter erfarenheter och kunskap i syfte att lära av varandra.
– Även TIB:s träffar och andra evenemang är värdefulla när det gäller att lära sig nya saker. Vi är en liten del av en stor byggbransch och det är viktigt att få inblick i vad andra gör. Även om vi är konkurrenter så är vi också kollegor och det finns en öppenhet mellan takföretagen som jag uppskattar.

Digital kompetens

Apropå kompetens säger Dan att Protan inte planerar att börja använda det nya digitala verksamhetssystemet Entrea - som TIB utvecklat ihop med en grupp takentreprenörer specifikt för tak- och tätskiktsbranschen.

– Vi har redan ett komplett digitalt system. Vårt norska moderbolag är mycket måna om att vi ska vara så digitala som möjligt. Så fort exempelvis jag eller en av våra takmontörer knappar in något på en dator eller mobiltelefon kan de se det i Norge i realtid. Men jag är säker på att Entrea är en perfekt digital totallösning för många andra takentreprenörer- och kommer att hjälpa dem att driva projekt med ännu större effektivitet och kontroll, säger Dan.

Problem med återväxten

Som avslutning pratar vi om återväxten inom tak- och tätskiktsbranschen. Dan säger att Protan Entreprenad Karlstad har lika stora svårigheter med detta som alla andra. Han påpekar att ett av problemen är att det saknas möjligheter för gymnasieungdomar att utbilda sig till takmontörer.

–Vi behöver få ut budskapet till landets skolor att det finns färdiga utbildningar som TIB kan erbjuda - som de enkelt kan inkludera i sitt utbud. Och vi behöver kommunicera till Sveriges ungdomar att takläggare är ett bra yrke. De flesta vet att man kan jobba med el, plåt, vvs och som snickare osv. Men att man kan bli takmontör är det nästan ingen som känner till och det måste TIB ändra på.

Om Protan

Protan är Nordens största takläggningsföretag och ingår i den norska familjeägda Protan-koncernen, som har 750 anställda i 15 länder och närmare 50 års erfarenhet av att utveckla, tillverka och sälja tak- och tätdukslösningar.