SVERIGES TAKENTREPRENÖRER

Robert Löfdahl är ny ordförande för Sveriges Takentreprenörer

- Vår uppgift som branschorganisation är att fungera som stöd och resurs för våra medlemmar och bidra till fortsatt utveckling av takbranschen, säger Robert Löfdahl som är Sveriges Takentreprenörers nya ordförande.

I rollen som ordförande för Sveriges Takentreprenörer fortsätter Robert Löfdahl en lång tradition.

- Berland Tak, som jag äger och där jag är VD, har historiskt sett alltid haft någon som varit aktiv inom Sveriges Takentreprenörer (tidigare TIB). Första TIB-ordföranden Erling Sandberg var en av grundarna av Berland Tak. Och Lars Lundin, som tidigare ägde och drev Berland Tak ihop med min far, Ove Löfdahl, var länge kassör inom TIB.

Robert Löfdahl, som suttit i Sveriges Takentreprenörers styrelse i ett antal år, har jobbat i takbranschen sedan 1996, men han hade egentligen tänkt att syssla med något helt annat.

- Jag skulle läsa på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och planen var att bli sjökapten. Men så fick jag anställning i sportbranschen där jag arbetade med en rad idrottsprofiler, vilket var mycket roligt och stimulerande. Dock så blev det lite för mycket dygnet-runt-jobb och sjudagarsvecka till slut. Då fick jag erbjudande av min far att bli tätskiktsmontör och arbetsledare på Berland Tak.

På frågan varför han valt att axla ordförandeskapet för Sveriges Takentreprenörer just nu säger Robert Löfdahl att det var rätt i tiden.

- Efter att jag jobbat som arbetsledare och takmontör i några år fick jag möjligheten att köpa in mig i Berland Tak 1999. Sedan 2014 är jag ensam ägare av företaget som idag växt till cirka 35 medarbetare, vilket förstås innebär ett stort ansvar. Men jag gillar att vara aktiv och engagera mig, och jag har tid och energi att lägga på rollen som ordförande nu när mina söner hunnit bli 17 och 21 år gamla.

För att utveckla sitt resonemang understryker Robert Löfdahl att det också handlar om den erfarenhet och de insikter som han samlat på sig genom åren.

- Ju längre jag jobbat i takbranschen, desto mer har min syn och kunskap breddats och fördjupats kring hur vår bransch fungerar och vad företagen inom den behöver. Det gör att jag idag känner mig redo att axla ansvaret som ordförande för Sveriges Takentreprenörer.

Robert Löfdahl

"Här spelar Sveriges Takentreprenörers företagsledarutbildning, montörsutbildning och övriga utbildningar en mycket viktig roll. De säkerställer en hög nivå på varje enskild taklösning och ett professionellt samarbete med byggbolag, fastighetsägare och andra uppdragsgivare."

Som ytterligare exempel på stöd nämner Robert Löfdahl den rådgivning som Sveriges Takentreprenörers medlemmar har tillgång till.

-  Vid behov är det bara att ringa till Classe Persson, vår mycket kompetenta och erfarna medlemsrådgivare. Han fungerar som bollplank bland annat rörande entreprenadjuridik, personalfrågor, ekonomi och tekniska spörsmål. Och skulle hans kunskaper inte räcka till, kan han skicka frågeställningen eller problemet vidare. Exempelvis till andra inom Sveriges Takentreprenörer eller till Viktoria Edelman på AG Advokat, som är specialiserad inom entreprenadrätt, avtal, offentlig upphandling och tvister med mera

Att ta vara på möjligheten att få råd och hjälp på expertnivå kring juridiska frågor vill Robert Löfdahl gärna uppmuntra lite extra till.

- Viktoria Edelman är inte bara tillgänglig för större och mer komplicerade spörsmål. I min roll som VD för Berland Tak tar jag ofta hjälp av Viktoria för att få stöd och råd, mestadels för enklare juridiska ärenden. Man kan exempelvis rådfråga henne om ett anbud är korrekt innan man skickar iväg det.

Classe Persson
Sveriges Takentreprenör er

Viktoria Edelman
Advokat och delägare, AG Advokat

Jimmy Adlerberth - avgående ordförande för Sveriges Takentreprenörer

Ser ljust på framtiden

Robert Löfdahl säger att han trots oroliga tider ser ljust på den närmaste framtiden för Sveriges Takentreprenörers medlemmar och hela takbranschen.

- Vi följer ju inte riktigt den övriga byggkonjunkturen. Tack vare alla ROT-uppdrag finns det ändå möjligheter för oss takentreprenörer även när bostadsproduktionen går ner. Om ett tak läcker måste det ju åtgärdas direkt, det kan inte vänta tills konjunkturen vänt uppåt igen.

Dessutom, säger Robert Löfdahl, har vi många tak idag som läggs om för att man ska installera solpaneler ovanpå och vi har den växande trenden med att allt fler tak får rekreationsytor i form av trädgårdar, löparbanor, padelbanor, caféer, promenadstråk och så vidare.

- Dessa trender gör att jag ser positivt på framtiden, de skapar arbetstillfällen för Sveriges takföretag. De innebär också fantastiska möjligheter för oss att lära oss nya saker och utveckla vår bransch ännu mer.

Son avslutning vill Robert Löfdahl rikta ett stort tack till sin företrädare på ordförandeposten, Jimmy Adlerberth.

- Jimmy är en enormt kompetent person och det blir en stor utmaning för mig att prestera lika bra som honom. Men jag ska göra mitt yttersta för att bygga vidare på och utveckla det värdefulla arbete som han åstadkommit.

Om Robert Löfdahl

- Aktuell som: Ny ordförande för Sveriges Takentreprenörer (sedan 11 maj 2023)
- Gör till vardags: VD och ägare Berland Tak
- Ålder: 50 år
- Bor: I Linköping
- Familj: Fru, två söner och hund (springer spaniel)
- Fritid: Padel, golf, njuta av naturen på familjens sommarställe på en ö i Gryts skärgård