Totalt kommer cirka 900 personer inom BMI i Norden, varav 150 i Sverige, att använda Entrea från april 2022.

– Planen är att utbilda våra medarbetare på Entrea under vintern och våren.

I grunden är Entrea skapat för att uppfylla alla krav som en enskild takentreprenör kan tänkas ha på ett komplett digitalt verksamhetssystem. Men för att det ska fungera för BMI som är en mycket större aktör har BMI behövt få vissa specifika krav på utökade funktioner och annat uppfyllda.

– Vi har jobbat med utvecklarna av Entrea för att anpassa systemet så att det även ska täcka in de behov vi har som stor koncern som bedriver verksamhet i flera länder, säger Jimmy Adlerberth.

Han poängterar att BMI i Norden är unika i förhållande till övriga BMI Group – som är Europas största tillverkare av tak- och tätskiktslösningar.

- Inom BMI Group utanför Norden sysslar de enbart med tillverkning och försäljning av takprodukter. Det är bara i Sverige och de andra nordiska länderna som BMI har entreprenad­bolag i form av takentreprenörer som monterar tätskikt.

Jimmy Adlerberth framhåller att det är skälet till att man har valt ett system som Entrea.

– Inom övriga BMI Group går man just nu över till SAP.

Ett affärssystem som är utmärkt när man bedriver till­verkning och försäljning, men som inte passar lika bra för Icopal Entreprenad och BMIs entreprenadföretag i ­övriga Norden. Vi behöver istället en digital lösning som är skräddar­sydd för vår typ av entreprenadverksamhet. Innan de bestämde sig tittade de på flera olika digitala system och valet föll till slut på Entrea eftersom det bäst uppfyllde deras krav och behov. Fram till nu har Icopal Entreprenad haft mellan tre och fyra olika digitala verktyg och i de andra nordiska länderna har man haft så många som tio olika.

– Våra nuvarande digitala lösningar har bara delvis klarat av att prata med varandra. Med Entrea får vi allt vi behöver i ett heltäckande system där samtliga funktioner är sömlöst integrerade. Det blir också lättare för våra medarbetare att först lära sig och sedan använda ett enda digitalt verktyg istället för flera.

Dessutom betonar Jimmy Adlerberth att när BMIs entreprenadföretag har allt de behöver samlat i ett digitalt verksamhetssystem blir det enklare för dem att jobba likadant i hela Norden.