Jon Onsbacke, som är VD i företaget, berättar att Takab har växt kontinuerligt med någon eller några nya anställda varje år sedan starten.

– Vi har inte bara blivit fler medarbetare. Tidigare jobbade vi uteslutande med platta tak men längs vägen har vi utvecklat vårt erbjudande så att vi idag kan hantera allt inom tak.

Han nämner att de tar uppdrag inom den region som han kallar norra Mellansverige där de servar hela spektrumet av kunder, från stora industrier och byggare till privata villaägare - och att uppdragen till 80-90 procent består av renoveringar. Företagsutbildningen beskriver Jon Onsbacke som lärorik och nyttig.

– Jag fick med mig många verktyg som varit värdefulla för en växande organisation som vår. Det jag lärde mig har hjälpt mig och Takab att hantera större och mer komplexa frågor.

Han pekar framförallt på entreprenadjuridiken och genomgången av avtal som AB 04 och ABT 06.

– Även om man inte kan allt efter kursen så förstår man hur avtalen är uppbyggda. Det tjänar man på, oavsett vilken beställare man arbetar för, men särskilt gentemot större aktörer.

Han framhåller att det juridiska varit extra värdefullt eftersom Takab gör mycket jobb åt offentlig sektor.

– Kunskaperna jag fått via Företagsledarutbildningen har varit särskilt användbara för att hantera offentliga upphandlingar. Efter kursen blev jag bättre på att läsa och tolka dessa avtal.

Jon Onsbacke understryker att det rent allmänt är viktigt att veta vad som gäller juridiskt.

– Det behöver inte gå så långt som till en tvist. Man har nytta av kunskaperna även när mindre problem eller bara enkla frågor uppstår. Då vet man bättre vad man ska göra.

Han tycker att kursen var lagom omfattande och att man tog upp det som behövdes tas upp.

– Delen om företagande som handlade om produktion var mycket nyttig. Den kunskapen har hjälpt oss att arbeta effektivare med mindre slöseri av tid, resurser och material. Jag uppskattade även avsnittet om hur man ska jobba för att engagera och motivera sina medarbetare.

På frågan vad som var mest värdefullt med kursen tvekar Jon Onsbacke inte en sekund.

– Största vinsten för oss på Takab i Falun har varit att vi nu kan ta oss an större entreprenader än tidigare. Det har hjälpt oss på vår väg att bli en allt större och starkare partner. En partner som våra kunder kan lita på när det gäller att hantera stora uppdrag på ett professionellt sätt.

Som avslutning lyfter Jon Onsbacke fram utbytet mellan kursdeltagarna.

– Vi brottas ofta med samma problem och utmaningar, men har kanske lite olika sätt att hantera dem på. Kursen gav inte bara värdefull kunskap från kursledarna, utan man fick också möjlighet att lära sig av och inspireras av kollegor från andra takentreprenörer.